ONG

I. Asociația Obștească Alternativa 

 

Denumirea oficială (juridică) al Asociației Obștești (conform documentului de constituire/înregistrare):

Asociația Obștească Alternativa

Strada:

Ștefan cel Mare

Localitatea:

Satul Costești

Raionul:

Ialoveni

Codul poștal:

MD-6813

Tel fix:

Fax:

E-mail

ngo.alternativa@yahoo.com

Adresa web:

www.alternativa.org.md

 

Data fondării/constituirii:

24 octombrie 2007

Data înregistrării:

20 decembrie 2007

Autoritatea care a înregistrat:

Consiliul Raional Ialoveni

Forma juridică:

a. instituție publică

 

 

b. instituție necomercială privată

 

c. asociație obștească

+

d. fundație

 

e. altele

 

Viziunea

O societate în care tinerii beneficiază de realizarea tuturor drepturilor, participă și se implică în dezvoltarea socială, economică și culturală a comunităților și a țării.

Misiunea

Construirea unei comunități cu perspective și oportunități egale pentru cetățeni, de a implementa proiecte pentru o societate în care tinerii sînt cetățeni cu drepturi depline, de a promova un mod sănătos de viață, de a multiplica politicile și strategiile ce vor fi îndreptate pentru îmbunătățirea calității vieții tinerilor.

 

Proiecte implementate

 1. „Viața cu SIDA!”, 2014, MTV Staying Alive Foundation;
 2. „Îmbătrînirea activă și Solidaritatea între generații”, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe”, în parteneriat cu A.O. „Indigo”, A.O. „Centrul pentru Comunicare Internațională şi Drepturile Omului”;
 3. “Consiliu Tinerilor din satul Costești”, 2014, Fondul pentru Tineri Ialoveni, Consiliul Raional Ialoveni;
 4. „Viața cu SIDA!”, 2013, MTV Staying Alive Foundation;
 5. “Dezvoltarea prin artă”, 2013, A.O. I.S.T.E. “Certitudine”, proiectul Parteneriat Social pentru Tinerii din Mediul Rural cu susținerea generoasă a Ambasadei Olandei la Kiev;
 6. “Cum se acordă primul ajutor?”, 2012, Fondul pentru Tineri Ialoveni, Consiliul Raional Ialoveni;
 7. “Youth together for a future without AIDS!”, 2012, MTV Staying Alive Foundation;
 8. “Fac ce vreau, dar știu ce fac!”, 2010, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Avante;
 9. ”Lasă viitorul să înceapă cu votul tău!”, 2009.

Proiecte în derulare

 1. „Viața cu SIDA!”,  MTV Staying Alive Foundation;
 2. ”Solidaritatea între generații”, European Youth Foundation, Consiliul Europei.

II. Asociația Obștească Liman-T

Denumirea oficială (juridică) al Asociației Obștești (conform documentului de constituire/înregistrare):

Asociația Obștească Liman-T

Strada:

Ștefan
cel Mare 115

Localitatea:

Satul Costești

Raionul:

Ialoveni

Codul poștal:

6831

Tel fix:

Fax:

E-mail

sulamircea@gmail.com

Adresa web:

—-

 

Data fondării/constituirii:

10 mai 2012

Data înregistrării:

20 iunie 2012

Autoritatea care a înregistrat:

Ministerul Justiției Republicii Moldova

Forma juridică:

a. instituție publică

 

 

b. instituție necomercială privată

 

c. asociație obștească

+

d. fundație

 

e. altele

 

Viziunea

O localitate în care cetățenii au drepturi egale iar instituțiile statului nu au nimic de ascuns.  Un sat în care cetățenii au șansa de a se delecta din productul cultural într-un mediu ambiant sănătos.

Misiunea

Consolidarea unei societăti deomocratice transparente și informate in care orice cetătean are aces la  produsul cultural, iar mediul ambiant este sănătos și nepoluat.

 

 

Proiecte implementate

Festivalul Folcloric „Ișnovăț Botna Botnișoara”

Proiecte în derulare

—————–

III. Asociația Obștească Compasiune

Denumirea oficială (juridică) al Asociației Obștești (conform documentului de constituire/înregistrare):

Asociația Obștească Compasiune

Strada:

Ștefan cel Mare,9

Localitatea:

Satul Costești

Raionul:

Ialoveni

Codul poștal:

MD-6813

Tel fix:

0373 268 53016

Fax:

0373 268 53016

E-mail

ong_compasiune@yahoo.com

Adresa web:

În proces de actualizare

 

Data fondării/constituirii:

7 aprilie, 2000

Data înregistrării:

5 iulie 2000

Autoritatea care a înregistrat:

Consiliul Raional Ialoveni

Forma juridică:

a. instituție publică

 

 

b. instituție necomercială privată

 

c. asociație obștească

+

d. fundație

 

e. altele

 

Viziunea

O societate tolerantă cu șanse și posibilități egale de afirmare în care persoanele dezavantajate sînt încadrate în societate, beneficiază de servicii accesibile și necesare, fiecare are condiții favorabile pentru dezvoltare.

Misiunea

A contribui la creșterea nivelului de trai și protecția persoanelor dezavantajate  prin sprijinirea proceselor democratice, crearea de parteneriate între reprezentanții societății civile și instituțiile de stat.

 

Proiecte implementate

1.Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale “Curaj”. Scop: Dezvoltarea procesului de recuperare și reintegrare socială a 45 copii cu probleme sociale și de sănătate din s.Costești prin oferirea accesului la servicii socio-medicale, educative, psihologice și dezvoltarea abilităților profesionale” -2004 – prezent. Finanțator: Fondul de Investitii sociale din Moldova. Parteneri: Primăria Costești, Directia Asistență Socială și Protecția Familiei, Ialoveni.                                         

2.Clinica –model de supraveghere și monitorizare a sănătății reproductive a tinerilor din s.Molesti, Costești și Hansca. Scop: A contribui la dezvoltarea sănătății sexuale și reproductivă a tinerilor, reducerea migrației ilegale și a diverselor forme de violență prin crearea accesului la servicii de sănătate gratuite, confidențiale și prietenoase tinerilor. 2006- prezent. Finanțator: Comisia UE,UNICEF, Vivere Asociation, Consiliul raional Ialoveni.                                                                                   

3. Noi oportunități de reintegrare socio-profesională a tinerilor femei din localitatile rurale. Scop: Creșterea personalității și încrederii în sine, diminuarea tendinței de a pleca peste hotare în cautarea unui loc de muncă neasigurat pentru tinerile femei din s.Costești și satele vecine  prin dezvoltarea  abilităților  profesionale, și creșterea posibilităților de angajare în cîmpul muncii. 2004-2007. Finanțator: Ambasada Germaniei în Moldova, Vivere Ssociation.              

4.Persoanelor în etate –atenție și sprijin. Scop: Fortificarea sănătății persoanelor în etate și reducerea marginalizării lor prin crearea Cantinei Sociale pentru persoanele în etate defavorizate din s.Costești. 2004-prezent. Finanțator: Ambasada Germaniei in Moldova.                                                                  

 5. Dezvoltare prin angajare.Scop: Facilitarea integrării socio-economice a tinerilor femei din s. Costesti , dezvoltarea  abilităților  profesionale în domeniul cusătoriei, pregătirii bucatelor și frizeriei. 2004-2005. Finanțator: Consiliul mondial al bisericilor.  

6. Toți copiii au dreptul la sănătate. Scop:Îmbunătățirea condițiilor de recuperare și integrare socială a 75 copii cu nevoi speciale din Centrul de zi „Curaj” din s. Costești.2007. Finanțator-Soros Moldova.

7. Winter relief for elderly people Scop: Asigurarea condițiilor de trai și de sănătate a bătrîinilor  dezavantajați din s.Costesti pe perioada rece a anului, prevenirea starii de izolare si marginalizarii lor. 2010.Finantator: Asociatia Vivere.             

 8.Oportunitati reale de reintegrare sociala a tinerilor ex-institutionalizati din s.Costesti. Scop:Sporirea sanselor de integrare socio-profesionala a absolventilor institutiilor rezidentiale din s.Costesti.2011. Finantator: AiBi Moldova                      

9. Clubul persoanelor in etate. Scop: Facilitarea comunicarii batrinilor si incurajarea lor la participarea vietii comunitare.2011.Finantator: Clubul international al femeelor din Moldova.                

 10. Winter relief for elderly people Scop: Asigurarea conditiilor de trai si de sanatate a batrinilor  dezavantajati din s.Costesti pe perioada rece a anului, prevenirea starii de izolare si marginalizarii lor. 2013.Finantator: Asociatia Vivere.             

11. Winter relief for elderly people Scop: Asigurarea conditiilor de trai si de sanatate a batrinilor  dezavantajati din s.Costesti pe perioada rece a anului, prevenirea starii de izolare si marginalizarii lor. 2014.Finantator: Asociatia Vivere.   

Proiecte în derulare

1.Sustinerea procesului de educatie incluziva  a copiilor cu CES in Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Curaj” . Scop:Intarirea bazei materiale a procesului de educatie a copiilor cu CES. Finantatori: Welmoed Schiber,Harry Reale (Olanda).

2. Clubul persoanelor in etate. Scop: Facilitarea comunicarii batrinilor si incurajarea lor la participarea vietii comunitare.2011.Finantator: Grupul persoanelor cu initiativa civica(Elvetia)Elda Hiller. 

 

1456 Vizualizări