SECRETARUL CONSILIULUI SĂTESC COSTEȘTI

Rotari Cristina

Nume, prenume: Rotari Cristina

Data, luna, anul naşterii: 17 iulie 1996

Adresa: mun. Chișinău, str. M. Basarab 5/3

E-mail: [email protected]

Locul de muncă: Secretar Consiliul Sătesc Costeşti,raionul Ialoveni

Experienţă profesională:

 • 01 august 2016 – secretar Consiliul Sătesc Costești

Educaţie şi formare:

 • 2012-absolvit Gimnaziul Costeşti, raionul Ialoveni
 • 2016- absolvit Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Facultatea Finanțe Publice
 • 2015- prezent – Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Relații Economice Internaționale și Economie Mondială”

Competenţe /calificări/aptitudini:

Competenţe de comunicare cu cetățenii, utilizarea adecvată a legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice și încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic, asigurarea lucrărilor de secretariat în conformitate cu Fișa Post

Coordonare / participare la programe /proiecte educaţionale

 • 2010-2015 – Cursul de voluntariat în cadrul Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ”Avante” și Asociației Obștești ”Alternativa”;
 • 2013-2016 – Membră a Consiliului Raional de Tineret Ialoveni;
 • 2014 – Premiantă a Forumului de Iarnă al Tinerilor din Ialoveni;
 • 2014 – Coordonator al proiectului ”Un sat curat, un viitor asigurat” în cadrul Fondului de Tineri Ialoveni;
 • 2015 – Forumul de Vară al Tinerilor din Republica Moldova;
 • 2017 – Participantă ONGFEST ”Civic Break” Iași, România;

Limbi străine cunoscute:

 • Limba rusă- bine
 • Limba engleză- bine

Abilităţi digitale:

Utilizarea computerului în programe Microsoft Office Word, Power Point, Excel, HTML, programa C1 etc.

Starea civilă: Celibatară