rere

Сonsilier

Levinte Ion

Data, luna, anul nașterii: 14.08.1958

Formațiunea politică: PCRM

Comisia de specialitate: Activități economico-financiare

Telefon de contact: 069624878