SECRETARUL CONSILIULUI SĂTESC COSTEȘTI

Levinte Tatiana

Curriculum Vitae

______________________________________

Anul nașterii: 

17 octombrie 1994

______________________________________

Studii: 

2017 – Absolvirea Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, specialitatea Drep, 

2013 – Absolvirea Liceului Teoretic ”Costești”,

2010 – Absolvirea învățamîntului mediu general s. Costești, r. Ialoveni.

__________________________________________________________________

Experiență de muncă: 

Prezent – 2018 Secretar al Consiliului Local Costești, r. Ialoveni,

2017 – 2016 Șef de cabinet Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Chișinău.

____________________________________________________________________

Aptitudini:

Comunicare: Româna, Engleză, Rusă.

Sisteme operaționale:  MS Windows, MS Office, Internet.

____________________________________________________________________

Starea civilă: 

Căsătorită, 1 copil

____________________________________________________________________

Date de contact:

Republica Moldova s.Costesti r. Ialoveni.

Telefon:  069648831.

E-mail: [email protected]