Сonsilier

Stepanuc Ivan

Data, luna, anul nașterii: 068049007

Formațiunea politică: PD

Comisia de specialitate: Învățămînt, protecția socială, sănătate publică și muncă, activități socio-culturale, turism, cultură și sport

Telefon de contact: 068049007