Comisii de Specialitate

I. Activităţi economico-financiare

1.    Bivol Parascovia

2.    Bivol Emilia

3.    Sula Mihail

4.    Bivol Ștefan

5.    Ionaș Ion

6.    Șandrovschi Andrei

7.    Borta Iurie

II. Agricultură industrie, protecţia mediului și amenajarea teritoriului

1.    Pavalachi Vasile

2.    Ionaș Ion

3.    Sava Mihai

4.    Mereacre Ion

5.    Ursu Grigore

6.    Mereacre Andrei

7.    Pavalachi Vasile

III. Drept şi disciplină

1.    Mereacre Elena

2.    Ţurcan Andrei

3.    Mereacre Ion

4.    Șandrovschi Andrei

5.    Mereacre Andrei

6.    Mereacre Efim

7.    Luca Petru

IV. Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi social-culturale, turism, culte şi sport

1.    Goro Iurie

2.    Borta Alexandra

3.    Diaconu Alexei

4.    Mereacre Elena

5.    Negru Gheorghe

6.    Stepanuc Ivan

7.    Gîrleanu Renat

Comisia de licitaţie

1.    Natalia Petrea,primarul s. Costeşti

2.    Grigoriţă Zinaida,contabil-şef

3.    Grigoriţa Tudor, consilier PL

4.    Pavalachi Vasile, consilier PPE

5.    Şandrovschi Andrei, consilier PLDM

6.    Ionaş Ion, consilier PD

7.    Negru Gheorghe, consilier PLDM

8.    Reprezentantul IFS Ialoveni

9.    Specialistul în privatizare din cadrul aparatului preşedintelui raionului

Comisia pentru probleme sociale

1)    Moisei Tudor –  viceprimar, președintele comisiei

2)    Mereacre Elena –  consilier sătesc, vicepreședintele comisiei

3)    Pavalachi Valentina – secretarul consiliului sătesc, secretarul comisiei

4)    Postica Vasile – polițist, membrul comisiei

5)    Ionaș Tatiana – asistent social, membrul comisiei

6)    Medicul de familie

7)    După caz – învățătoarea/dirigintele de la școală, alte persoane care cunosc cazul și pot influența pozitiv

Comisia multidisciplinară pe lîngă primăria Costești:

1.    Moisei Tudor – vice-primar, președintele comisiei,

2.    Ionaș Tatiana – asistent social, secretarul comisiei,

3.    Postica Vasile – polițist, membru al comisiei,

4.    Negru Gheorghe – medic de familie, membru al comisiei,

5.    Pavalachi Valentina – secretarul consiliului local, membru al comisiei,

6.    Grigorița Ion – părintele bisericii ”Sf. Nicolae”, membru al comisiei,

7.    Petrea Natalia – profesor, consilier, membru al comisiei.

974 Vizualizări