Despre Sat

Conform datelor din Registrele de evidenţă a gospodăriilor populaţiei, la data de 01.01.2015 populaţia satului Costeşti era 12068 persoane, din care 8590 sau 71% constituie populaţia aptă de muncă.

Satul Costeşti are o suprafaţă de cca 35,90 km2, cu un perimetru de 12,38 km. Totalul terenurilor agricole constituie 5214,5 ha, valoare dublă faţă de nivelul mediu raional pe localităţi.

În satul Costeşti activează două licee, un gimnaziu, patru grădiniţe de copii, Şcoala de muzică, Centrul pentru copiii cu nevoi speciale „Curaj”, Cantina Socială, Casa de Cultură, Biblioteca publică, Centrul de Sănătate, două biserici, zone de odihnă şi agrement, o reţea largă de magazine alimentare şi industriale, de asemenea unităţi ce prestează diverse servicii.

Vezi mai multe

Numere de contact

Primaria (Contabil-sef) 0-268-51366
Primaria (Perceptori Fiscali) 0-268-51239
Primaria (Primar) 0-268-51236
Primaria (Comun) 0-268-51213
Primaria (Secretar) 0-268-51238
Primaria (Inginer Cadastral) 0-268-51354
Primaria (Contabilitatea) 0-268-51393
Primaria (Viceprimar) 0-268-53279