Comisii de Specialitate

Comisia multidisciplinară pe lîngă primăria Costești

Comisia multidisciplinară pe lîngă primăria Costești

Comisia multidisciplinară pe lîngă primăria Costești

Read more
Comisia pentru probleme sociale

Comisia pentru probleme sociale

Comisia pentru probleme sociale

Read more
Comisia de licitaţie

Comisia de licitaţie

Comisia de licitaţie

Read more
Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi social-culturale, turism, cultură şi sport

Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi social-culturale, turism, cultură şi sport

Borta Alexandra – PD Negru Gheorghe – PLDM Bivol Damian – PD Diaconu Alexei – PLDM Mereacre Elena – PLDM Midoni Tudor – PL Stepanuc Ivan – PD

Read more
Drept şi disciplină

Drept şi disciplină

Drept şi disciplină

Read more
Agricultură, industrie, protecţia mediului și amenajarea teritoriului

Agricultură, industrie, protecţia mediului și amenajarea teritoriului

Agricultură industrie, protecţia mediului și amenajarea teritoriului

Read more
Activităţi economico-financiare

Activităţi economico-financiare

Activităţi economico-financiare

Read more

Protecția drepturilor copilului

Petrea Natalia – primar Țurcan Andrei – viceprimar Rotari Cristina – secretar cons. sătesc Mereacre Agafia – LT Costești Borta Alexandra – consilier, LT Olimp Mereacre Elena – consilier Borta Zinaida – director Gr. nr. 1 Ionaș Tatiana – asistent social Negru Gheorghe – șef CS Costești

Read more