Consiliul Local al satului Costești se convoacă în ședință ordinară

P1350044Natalia Petrea, primarul satului Costești a emis o dispoziție în data de 5 octombrie, 2015 de convocare în ședință ordinară a consiliului sătesc. În ordinea de zi a ședinței sînt incluse 15 chestiuni, printre care: 

 1. Cu privire la atribuirea unor mandate  de consilier în consiliul sătesc Costești. Raportor: Pavalachi Valentina-secretarul consiliului;
 2. Cu privire la abrogarea/modificarea unor decizii. Raportor: Natalia Petrea, primar;
 3. Cu privire la aprobarea încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu persoanele fizice. Raportor: Natalia Petrea, primar;
 4. Cu privire  la scutirea de la plata taxei pentru alimentare la gradinițelor din satul Costești a copiilor din familii social vulnerabile. Raportor: Natalia Petrea, primar;
 5. Cu privire la scutirea de la plată a taxei pentru instruire a copiilor la școala de muzică. Raportor: Pavalachi valentine, secretar al consiliului;
 6. Cu privire la operarea de modificări în bugetul satului. Raportor: Zinaida Grigoriță, contabil-șef.
 7. Cu privire la anularea taxei pentru unitățile comerciale stabilită înterprindinerii SRL ”Maxipac-Grup”, pentru anul 2012. Raportor: Valentina Pavalachi, secretarul consiliului;
 8. Cu privire la formarea bunurilor immobile. Raportor: Andrei Diaconu, specialist în reglementarea regimului proprietății funciare;
 9. Cu privire la aprobarea instalării unei răstigniri. Raportor: Tudor Moisei, viceprimar;
 10. Cu privire la alocarea unor sume de bani. Raportor: Natalia Petrea, primar;
 11. Cu privire la aprobarea unor prime persoanei cu funcție de demnitate public. Raportor: Zinaida Grigoriță, contabil-șef;
 12. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru curățenia canalelor din luncile rîului Botna în hotarele administrative-teritoriale ale satului Costești. Raportor: Natalia Petrea, primar;
 13. Cu privire la aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a satului Costești pentru perioada 2015-2020. Raportor: Natalia Petrea, primar;
 14. Cu privire la aprobarea acordului de colaborare între satul Costești și municipiul Bacău, Romania. Raportor: Natalia Petrea, primar;
 15. Cu privire la schimbarea modului de folosință a unui teren. Raportor: Andrei Diaconu, specialist în reglementarea regimului proprietății funciare.

 

Ședința Consiliului Sătesc Costești va avea loc joi, 15 octombrie 2015, ora 9.00 în sala de ședințe a Primăriei Costești. Şedințele consiliilor locale sunt publice şi la ele are dreptul să asiste orice cetățean care dorește.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×