Comisia pentru probleme sociale

Comisia pentru probleme sociale

1) Moisei Tudor – viceprimar, președintele comisiei
2) Mereacre Elena – consilier sătesc, vicepreședintele comisiei
3) Pavalachi Valentina – secretarul consiliului sătesc, secretarul comisiei
4) Postica Vasile – polițist, membrul comisiei
5) Ionaș Tatiana – asistent social, membrul comisiei
6) Medicul de familie
7) După caz – învățătoarea/dirigintele de la școală, alte persoane care cunosc cazul și pot influența pozitiv