Atenție! Concurs la funcții vacante în Primăria Costești!

скачанные файлыPrimăria Costești, raionul Ialoveni, anunță desfășurarea concursului pentru angajarea în următoarele funcții publice vacante de:

secretar al Consiliului sătesc;

-specialist în reglementarea regimului funciar.

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

-cerere de participare la concurs (modelul este disponibil la secretariatul Primăriei Costești);

-copia actului de identitate;

-copia actului de studii;

-copia carnetului de muncă;

-curriculum vitae;

cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

 

Candidatul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1. să dețină cetățenia Republicii Moldova;

2. să posede studii superioare în drept sau administrație publică pentru funcția de secretar și studii în relații funciare și cadastru pentru specialistull în relații funciare și cadastru;

3. să cunoască limba de stat;

4.să fie apt din punct de vedere al sănătățiipentru exercitarea funcției publice.

 

Dosarele se vor depunde la Primăria Costești pînă la data de 05.02.2016. Informații suplimentare la numărul de telefon 026851238.