Concurs prelungit la funcția de secretar al consiliului sătesc Costești

Primăria Costești, raionul Ialoveni prelungește perioada concursului pentru angajarea în următoarele HR1funcția publică temporar vacantă de:

secretar al Consiliului sătesc.

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

-cerere de participare la concurs (modelul este disponibil la secretariatul Primăriei Costești);

-copia actului de identitate;

-copia actului de studii;

-copia carnetului de muncă;

-curriculum vitae;

cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

 

Candidatul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1. să dețină cetățenia Republicii Moldova;

2. să posede studii superioare în drept sau administrație publică pentru funcția de secretar;

3. să cunoască limba de stat;

4.să fie apt din punct de vedere al sănătățiipentru exercitarea funcției publice.

 

Dosarele se vor depunde la Primăria Costești pînă la data de 24.02.2016. Informații suplimentare la numărul de telefon 026851238.