Concurs prelungit la funcția de secretar al consiliului sătesc Costești

Primăria Costești, raionul Ialoveni prelungește perioada concursului pentru angajarea în următoarele HR1funcția publică temporar vacantă de:

secretar al Consiliului sătesc.

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

-cerere de participare la concurs (modelul este disponibil la secretariatul Primăriei Costești);

-copia actului de identitate;

-copia actului de studii;

-copia carnetului de muncă;

-curriculum vitae;

cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

 

Candidatul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1. să dețină cetățenia Republicii Moldova;

2. să posede studii superioare în drept sau administrație publică pentru funcția de secretar;

3. să cunoască limba de stat;

4.să fie apt din punct de vedere al sănătățiipentru exercitarea funcției publice.

 

Dosarele se vor depunde la Primăria Costești pînă la data de 24.02.2016. Informații suplimentare la numărul de telefon 026851238.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×