Se anunță ședință ordinară a Consiliului Local Costești

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administrația Publică 1Locală, primarul satului Costești, Natalia Petrea a emis dispoziția  nr. 27 din 26 februarie 2016.

 

prin care convoacă în ședința ordinară consiliul sătesc Costești la data de 03.03.2016,  ora 0900 cu următoarea ordine de zi:

 

 

 1. Aprobarea rezultatelor concursului pentru angajarea în funcția publică temporar vacantă de secretar al consiliului sătesc. Raportor: Petrea Natalia, primar
 2. Examinarea prescripției privind inspectarea financiară efectuată la primăria Costești. Raportor: Petrea Natalia, primar
 3. Examinarea raportului privind executarea bugetului pe anul 2015. Raportor: Grigorița Zinaida, contabil-șef.
 4. Aprobarea tarifului pentru utilizarea sistemului de canalizare de către agenții economici din s. Costești. Raportor: Petrea Natalia, primar
 5. Cu privire la formarea unor bunuri imobile. Raportor: Diaconu Andrei, specialist în reglementarea regimului funciar
 6. Cu privire la vînzarea terenului aferent. Raportor: Diaconu Andrei, specialist în reglementarea regimului funciar
 7. Cu privire la examinarea unor cereri. Raportor: Pavalachi Valentina, secretarul consiliului
 8. Cu privire la scutirea de la plata taxei pentru unitățile comerciale în legătură cu sistarea activității. Raportor: Pavalachi Valentina, secretarul consiliului sătesc.
 9. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor: Petrea Natalia, primar
 10. Aprobarea planului de activitate al consiliului sătesc în trimestrul II al anului 2016. Raportor: Pavalachi Valentina, secretarul consiliului sătesc.
 11. Cu privire la abrogarea unei decizii. Raportor: Pavalachi Valentina, secretarul consiliului
 12. Cu privire la SA„Staţiunea Tehnologică de Maşini ”Costeşti”. Raportor: Petrea Natalia, primar
 13. Cu privire la expunerea la licitație pentru selectarea locatarului bunurilor SA „Staţiunea Tehnologică de Maşini „Costeşti”. Raportor: Petrea Natalia, primar
 14. Cu privire la aprobarea colectării contribuției locuitorilor la construirea apeductului din sectorul Gîrlea. Raportor: Petrea Natalia, primar
 15. Completarea unei decizii (nr. 06-07 din 24.12.2015 Cu privire la aprobarea încheierii contractelor de prestare a serviciilor pe anul 2016). Raportor: Petrea Natalia, primar
 16. Cu privire la participarea satului Costești în cadrul proiectului ”Centrul Comunitar pentu bătrînii din satul Costești ”Speranța”. Raportor: Petrea Natalia, primar

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×