CLUBUL TINERILOR LIDERI COMUNITARI DIN IALOVENI – UN ATELIER DE ANALIZĂ A PROIECTELOR COMPLEMENTARE

 

      În contextul Proiectului major ,,Ialoveni – Capitala Naţională a Tineretului 2016”, cu genericul ,,Oraşul Ialoveni – Oraşul Tinerilor, 13015615_1775276886035282_5947534846553331553_nOraşul posibilităţilor”, implementat în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, la 21 aprilie 2016 s-a desfăşurat Clubul Tinerilor Lideri Comunitari – un atelier de raportare intermediară, analiză şi monitorizare a implementării celor 24 de proiecte din 15 localităţi ale raionului, în Runda a XII – a a Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni, cu suportul A. O. ,,Eco-Răzeni”, Consiliului Raional Ialoveni şi  al Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

      Au participat cu prezentări de proiecte reuşite, bune practici şi istorii de succes, 24 de grupuri de iniţiativă cu mentorii lor şi consiliile locale de tineret. Comunicările celor peste 100 de tineri erau structurate conform unor puncte de reper concrete: imagini video / foto despre acţiunile proiectelor, relevarea rezultatelor şi impactul activităţilor, numărul de beneficiari și categoriile acestora, bugetul proiectului şi alte resurse atrase, partenerii și rolul actorilor în proiect, implicarea tinerilor, lecţiile învăţate, problemele întîlnite și soluțiile identificate, dar şi continuitatea activităţilor proiectului.

      În deschiderea evenimentului, ne-au onorat cu prezenţa şi cu mesaje de salut actorii politicilor de tineret. Domnul Victor BÎNZARI, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni a menţionat că este impresionat de activismul şi experienţa tinerilor beneficiari de granturi, care participă şi întreprind paşi bun augur pentru dezvoltarea comunităţii prin realizarea multitudinii de proiecte reuşite. Totodată, domnul 943757_1004729492925675_7871048765949388501_nTudor GRIGORIŢĂ, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni şi-a exprimat susţinerea pentru tinerii cărora le pasă şi se implică în rezolvarea problemelor din comunitate. Anume entuziasmul, ambiţia, curajul şi caracterul dinamic al tinerilor sensibilizează autorităţile locale să investească în tineri. De asemenea, domnii Sorin TOZLOVANU, Şef, Direcţia Administraţie Publică şi Igor CONDREA, şef, Direcţie Economie, Agricultură şi Cadastru, au efectuat analiza rezultatelor, subliniind că este confirmată contribuţia tinerilor la dezvoltare.

       Prezentările de bune practici au început cu echipa Consiliului Elevilor al L. T. ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni, Lider – Cristina MALAI, care a descris acţiunile proiectului ,,Educaţie pentru cunoaşterea drepturilor copilului”, cu desfăşurarea Concursului de desen ,,Eu îmi cunosc drepturile”, pentru a sensibiliza tinerii faţă de viciul violenţei prin creativitate şi plasticitate. Au participat la concurs 27 de participanţi cu 37 de desene. O altă activitate organizată este  Seminarul teoretico-practic ,,Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face”, axat pe studierea Convenţiei pentru Drepturile Copilului şi distribuirea materialelor promoţionale. Totodată, sunt în 13000100_1004729862925638_1986074908469417152_npregătiri pentru Festivalul Teatrului Social ,,Fii inteligent, nu fii violent”.

        Consiliul Elevilor al L. T. Ruseştii Noi, lider – Mariana MANOLACHI, a informat auditoriul despre implementarea proiectului: ,,Elevii bine dotaţi, devin profesionişti angajaţi”, În cadrul proiectului s–a organizat Săptămîna Profesiilor, cu afişarea a 9 postere informative despre profesiile existente. Urmează să desfăşoare în a treia săptămînă a lunii mai trainingul ,,Orientare profesională”, cu experţi din diferite domenii.

       Grupul de iniţiativă ,,Dans Art”, Bardar, lider – Ilie LAŞCU, a relatat depre acţiunile desfăşurate în cadrul proiectului: ,,Arta dansului – un component important în promovarea culturii”, prin care, au sensibilizat tinerii în cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale, şi au selectat dansatori din rîndul elevilor talentaţi ai L .T. ,,Aurel David”. Au procurat 7 perechi de cizme pentru dansatorii Ansamblului etnofolcloric ,,Botnenii”, care va participa la Festivalul ,,Simfonia lalelelor” din România.

        Grupul de iniţiativă ,,ImpAct”, Ialoveni, lider – Mihai DUCA, a venit cu imagini sugestive despre activităţile proiectului ,,Tinerii cu impact”. Astfel, au organizat  trainingul ,,Lebăda neagră” cu elevii L. T. ,,Elimul Nou”, pentru că să sporească implicarea tinerilor în 13055565_1004729459592345_8486531885520436830_ndezvoltarea personală şi a comunităţii. Cei 22 de beneficiari din familii cu mulţi copii au fost încadraţi în Jocul Ice Breaking şi alte jocuri de grup pentru consolidarea cunoaşterii.

       Pentru a oferi şansa elevilor activi ai L. T. ,,Olymp” de a pleca în excursii şi de a le dezvolta capacităţi de orientare în spaţiu, Grupul de iniţiativă ,,Puzzle”, Costeşti, lider – Elena BÎRCĂ, implementează proiectul: ,,ECO – Excursie pentru Copiii Olimpici”. Au organizat 3 acţiuni de salubrizare pe parcursul lunii aprilie şi în luna mai vor desfăşura tururi turistice pentru 15 elevi dotaţi.

        Grupul de iniţiativă ,,Eco-Văsieni”, lider – Daniela DABIJA, s-au bucurat de susţinerea comunităţii şi a Fondului pentru Tineri la implementarea proiectului: ,,Un rîu curat – un sat sănătos”. Pentru a asigura sănătatea rîului Botna, care traversează s. Văsieni pe o porţiune de 6 km, deoarece sănătatea oamenilor este strîns legată de starea mediului, în perioada 25 martie – 25 aprilie au organizat: un concurs al obiectelor confecţionate din deşeuri (material reciclabil), un concurs de proiecte ce ţine de amenajarea spaţiilor verzi, un concurs de desene cu tematică ecologică, acţiuni de salubrizare şi plantare a materialului săditor precum şi instalarea plăcuţelor de avertizare. Acum membrii grupului de iniţiativă sensibilizează comunitatea de a curăţi încă o porţiune de 500 m a rîului Botna.

      13051483_1004729526259005_7329929714206358281_n  Grupul de iniţiativă ,,Colibri”, Costeşti, lider – Elena MAHU, în cadrul proiectului: ,,Expresie: ,,Satul meu – culoare pentru suflet”, pentru a cultiva spiritul de volutar în rîndul tinerilor a organizat ateliere de lucru cu 21 de voluntari, a procurat vopsele şi materiale necesare, a analizat staţiile de aşteptare a microbusului şi au renovat şi pictat 2 staţii – din ,,Centru” şi de la ,,Movila”. Demarează lucrările de renovare a încă patru staţii.

      În scopul promovării sportului în rîndul tinerilor şi a unei vieţi mai active, Consiliul Local de Tineret Nimoreni, Lider – Nicolae VUTCARIOV, implementează proiectul ,,Tenis cu moldovenii”, în cadrul căruia va organiza la 15 mai Campinatul la Tenis de Cîmp, alergări pe un traseu stabilit în localitate, dar şi un camping în Pădurea Nimoreni pentru tinerii care sunt pasionaţi de sport şi jocuri intelectuale.

     Grupul de iniţiativă ,,Tinerii ECOool”, Mileştii Noi, Răzeni, lider – Parascovia VOLCHIVSCHI, a narat despre actiunile proiectului: ,,Leagănul copilăriei”, prin care a identificat spaţiul de joacă pentru petrecerea timpului liber al copiilor, a salubrizat acest spaţiu, a instalat scrînciobul, băncile, balansuarul şi construiesc lădiţe de gunoi. După care va avea loc deschiderea oficială a terenului de joacă.

       Grupul de iniţiativă ,,MacMillans”, Răzeni, lider – Corina ALII, a relatat despre implementarea proiectului ,,VeloHora”, prin care a identificat spaţiul pentru construirea unei parcări pe teritoriul L T. ,,Ion Pelivan”, a cofecţionat suporturile pentru biciclete, a stabilit traseul pentru cursele de ciclism, va organiza ateliere de instruire cu agenţii circulaţiei rutiere şi se va desfăşura un maraton de ciclism.

       Consiliul Local de Tineret Ţipala, lider – Felicia GHEŢIU, a povestit despre implementarea proiectului ,,Camping: Nature – our 13082709_1004729316259026_7431348440966244541_nfriend”, desfăşurat în scopul promovării unui mod sănătos de viaţă, ocrotirii naturii, dezvoltării aptitudinilor de acordare a primului ajutor medical, dar şi de a motiva tinerii să participe. În perioada 26 – 30 mai va avea loc un camping cu explorarea împrejurimilor şi orientarea în spaţiu, curăţirea teritoriului, jocuri intelectuale, concursuri sportive şi lecţii de acodare a primului ajutor medical.

        Consiliul Local de Tineret Costeşti, lider – Andrei GHENIŢĂ, a impresionat auditoriul cu acţiunile originale ale proiectului: ,,Să păstrăm Costeşti-ul verde”. Pentru a dezvolta spiritul ecologic al cetăţenilor şi de-a amenaja o porţiune de teren din centrul satului, în colaborare cu Primăria Costeşti a analizat şi a procurat material săditor. Totodată, a mobilizat 25 de voluntari şi au plantat o alee de trandafiri în scuarul Primăriei Costeşti, unde se vor desfăşura atelierele Clubului de educaţie ecologică al tinerilor.

      Cu entuziasm, grupul de iniţiativă ,,Horeşti în acţiune”, Horeşti, lider – Zina MAŞCAUŢAN, au prezentat implementarea proiectului ,,Un colţ de paradis, într-un liceu de vis”.

      În scopul de a înfrumuseţa şi colora pilonii instalaţi pe străzile ce duc spre Biserica ,,Sfîntul Dumitru”, grupul de iniţiativă ,,Creativ”, Dănceni, lider – Victoria BUTUC, implementează proiectul ,,Ornament din străbuni renăscut în sat la noi” Deoarece, au obţinut aviz 13082719_1004729739592317_6279617311869348940_nnegativ de la Compania ,,Gaz Natural Fenosa”, tinerii au hotărît să schimbe aspectul Bibliotecii Publice ,,Andrei Vartic”, care are nevoie de culoare pentru a prinde viaţă şi a fi mai prietenos tinerilor. Urmează să fie realizată ornamentarea pereţilor exteriori ai bibliotecii cu motive care readuc în valoare splendioarea de cîndva.

      Grupul de iniţiativă ,,Eco-Terra”, Costeşti, lider – Doina ANDRONIC, pentru a promova sportul şi de a crea o parcare pentru biciclete, a identificat şi amenajat spaţiul pentru parcare în curtea L. T. ,,Olymp”, a elaborat şi distruit materiale promoţionale, în cadrul proiectului ,,Mişcarea cu bicicleta – vis sau realitate”. Astfel, la 22 mai, de Harmul satului Costeşti va avea loc Maratonul ,,VeloYouth” pe un anumit traseu stabilit.

     Grupul de iniţiativă ,,NAVI”, Puhoi, lider – Dorin ÎNDOITU, a relatat dspre implementarea proiectului ,,Camping. Ne distrăm şi ne formăm împreună”. În scopul stimulării participării tinerilor pentru a practica un mod sănătos de viaţă, în prioada 15 – 21 iunie se va organiza o tabără de vară în aer liber tip camping cu participarea a 20 de elevi selectaţi conform performanţelor şcolare, care vor fi instruiţi despre acordarea primului ajutor medical, vor participa la concursuri de inteligenţă, competiţii sportive, concursuri artistice şi jocuri de societate, excursii şi mese rotunde despre protejarea mediului şi combaterea viciilor tinerilor.

   Grupul de iniţiativă ,,Tinerii sportivi”, Zîmbreni, lider – Alexandru COJOCARU, se bucură nespus de mult de susţinerea Primăriei Zîmbreni în implementarea proiectului ,,Un stadion modern”, care prevede instalarea a 20 de bănci, a urnelor pentru gunoi şi construirea unui WC ecologic.

    Grupul de iniţiativă ,,Ecologiştii”, Costeşti, lider – Cristina MEREACRE, a făcut o trecere în revistă a a acţiunilor proiectului ,,Înverzirea terenului de sport”, desfăşurat în scopul cultivării spiritului ecologic al tinerilor, se construieşte o mică rezervaţie naturală în curtea L. T. Costeşti, unde s-au sădit 100 trandafiri, 100 lalele şi 4 mesteceni. Pe acest teren tinerii vor organiza concursuri intelectuale şi competiţii sportive.

     În scopul consolidării capacităţilor tinerilor consilieri pentru a  atrage resurse în comunitate, grupul de iniţiativă ,,Cheia succesului”, Puhoi, lider – Olesea GOREANU, în cadrul proiectului ,,Tînărul de azi – schimbarea de mîine” a procurat un video proiector pentru training-uri, mese rotunde şi proiecţii de film.

     Manifestînd ingeniozitate, Grupul de iniţiativă ,,Viitorul”, Mileştii Mici, lider – Felicia CROITORU, a prezentat informaţii despre implementarea proiectului ,,Un pas spre un viitor sigur”.

     Grupul de iniţiativă ,,Noi suntem viitorul”, Ialoveni, lider – Milena CHIRUŢA, a istorisit ansamblul acţiunilor realizate ale proiectului ,,Dansul – artă şi pasiune”, care cuprinde: organizarea lecţiilor de dans în perioada 29 martie – 1 iunie, desfăşurarea activităţii ,,Dăruim un zîmbet” cu distribuirea emoticoanelor pentru promovarea non-violenţei. De asemenea, Flash-mobul ,,Lecţia olimpică”, cu personalităţi notorii în domeniul sportului, şi activitatea ,, În lumea dansului”, cu extinderea cunoştinţelor elevilor despre istoria dansului, a atras mulţi tineri ca să-şi petreacă timpul util şi plăcut.

     În scopul cultivării educaţiei ecologice în rîndul tinerilor, grupul de iniţiativă ,,Platforma Tinerilor”, Gangura, lider – Afanasii MITEV, a mobilizat şi entuziasmat tinerii pentru a participa la implementarea proiectului ,,Restaurarea şi amenajarea parcului memorial”, prin care a plantat 25 de trandafiri şi 15 tei, şi a instalat 8 bănci. Activităţile, avînd peste 300 de beneficiari, au produs schimbări majore în comunitate.

      Grupul de iniţiativă ,,Lion s Kingdom”, Răzeni, lider – Mihai CHIANU, şi-a expus rezultatele proiectului ,,Let s do sport”, prin care a procurat şi instalat covrolinul în sala de sport, pentru îmbunătăţirea stării estetico-igienică. A organizat atelierul de instruire ,,Educaţia sănătoasă” despre regulile de bază pro-sport şi riscurile nepracticării sportului. Deoarece ,,Într-un corp sănătos este o minte sănătoasă”, grupul de tineret va desfăşura un camping cu jocuri sportive şi intelectuale.

      Grupul de iniţiativă ,,Fantastic Four”, Răzeni, lider – Cristina POPA, a relatat despre acţiunile proiectului: ,,Edu-Camp”, în cadrul căruia s-a relizat editarea pliantelor informative, selectarea a 26 de participanţi la Tabăra ,,Combaterea traficului de fiinţe umane”, care va avea loc în perioada 1 – 3 iunie, Pădurea Răzeni. De asemenea, în colaborare cu Biblioteca Publică ,,Elena Alistar”, şi voluntarii ,,Corpului Păcii”, vor desfăşura ateliere de instruire pe diverse teme pentru elevii claselor a VIII – a – a XI – a.

     La finalul evenimentului, moderatorii Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret şi Sergiu GURĂU, Preşedintele A. O. ,,Eco-Răzeni” au conchis, că cele 24 de proiecte dezvoltă mai multe domenii şi parteneriate prin o reţea de activităţi care realizează obiectivele de dezvoltare comunitară. Proiectele conţin, în esenţă, analiza SWOT  a localităţilor şi demonstrează necesitate, oportunitate, coerenţă, resurse capabile să le implementeze. Finanaţele sunt folosite eficace pentru dezvoltarea locală sustenabilă şi durabilă. Este relevant parteneriatul actorilor şi co-managementul consolidat. În continuare, la Gala Bunelor Practici din 23 iunie, vom pune în valoare şi vom scoate în evidenţă efortul, rezultatele şi contribuţia tinerilor, orientată spre impactul în comunitate.

       Tinerilor activi le dorim mult succes !

 

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×