A.O. Alternativa anunță concurs pentru selectarea unei companii pentru reabilitarea unei porțiuni de apeduct în satul Costești

Termeni de ReferinţăBus Supp - Calls for tenders cut faded

pentru selectarea unei companii

 

Context

 

Asociația Obștească „Alternativa” implementează în perioada decembrie 2016- septembrie 2016  proiectul „Apă potabilă de calitate pentru locuitorii satului Costești”. Acest  proiect se realizează cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

 

Pentru realizarea cu succes a acestui proiect,  Asociația Obștească „Alternativa” planifică renovarea și construirea unui sistem de apeduct care va oferi apă potabilă de calitate pentru regiunea ”Gîrlea” din satul Costești;

 

 

În acest scop, AO „Alternativa”  va selecta o companie care va executa lucrărilede renovare conform caietului de sarcini expus mai jos.

 

Obiectiv

Pentru buna desfăşurare a Proiectului, compania selectată va executa lucrările de renovare conform indicațiilor din caietul de sarcini.

 

Aspecte organizaţionale

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a managerului de proiect, Președinte al Asociației Obștească „Alternativa”. Contractantul va participa la toate şedinţele legate de realizarea sarcinilor. Lucrările vor fi elaborate reieşind din cerinţele Asociației.

 

Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menţionate începând cu 1iulie  2016 . Data de predare a lucrărilor este stabilită orientativ pentru 15 august 2016. Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi .

 

Cerinţe faţă de aplicanţi

Aplicanți pot fi companii de construcții rezidente în Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:

 • Companie legal înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Licență de activitate în domeniul reabilitării și construcțiilor apeductului;
 • Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul reabilitării și construcțiilor apeductului;
 • Viabilitate financiară demonstrată;
 • Echipă de implementare calificată

 

Dosarul de participare trebuie să includă:

 1. Descrierea companiei
 2. Copia certificatului de înregistrare
 3. Copia licenței de activitate
 4. O scurtă lista cu cele mai reprezentative obiecte executate anterior, cu nume de referință și numere de telefon
 5. Caietul de sarcini completat cu prețuri, termeni de garanție, termeni de executare și calitate materiale. Găsiți aici caietul de sarcini.Retele de apa A 1 F1 Final

 

Compania selectată trebuie să fie gata să prezinte suplimentar un certificat de la Inspectoratul Fiscal cu privire la lipsa datoriilor la bugetul de stat și orice alte informații/documente adiționale solicitate de Asociație.

 

Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Termeni de executare a lucrărilor
 • Termeni de garanție
 • Costul lucrărilor, cu TVA
 • Experienţa companiei

 

Oferta trebuie trimisă în plic sigilat la următoarea adresa : AO „ Alternativa, str Ștefan cel Mare, satul Costești, raionul Ialoveni sau prin email la [email protected] cu nota „Tender proiectul „Apă potabilă de calitate pentru locuitorii satului Costești”, până la data de 20 iunie  2016  ora 16.00. Ofertele pot fi trimise prin poștă, prin email sau depuse personal.

Cererile de informaţii privind acest concurs pot fi adresate în scris  la adresa de email [email protected] sau prin telefon la numărul  069512370.

 

Doar companiile selectate vor fi contactate.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

discalimer

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×