Primăria Costești anunță concurs repetat pentru funcția de secretar al Consiliului Sătesc

HR1Primăria Costești, r. Ialoveni anunță prelungirea termenului de desfăurare a concursului pentru angajarea în :

 Funcția publică temporar vacantă de secretar al consiliului sătesc.

Actele necesare pentru participare la concurs:

1) cererea de participare la concurs (modelul este disponibil la secretariatul primăriei Costești sau eelctronic aici formular particip concurs func publică);

2) copia actului de identitate;

3) copia actului de studii;

4) copia carnetului de muncă;

5) curriculum vitae;

7) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Candidații trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare prevăzute pentru funcția la care candidează;

3) cunoaște limba de stat;

4) este apt din punct de vedere al stării sănătății pentru exercitarea funcției publice;

Dosarele se vor depune la primăria Costești pînă la data de 21.07.2016. Informații adiționale la numărul de telefon 0268 51238

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×