Se anunță ședință ordinară a Consiliului Local Costești

13711680_10209764230206427_156308073_o         

            În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, primarul satului Costești, Natalia Petrea a emis dispoziția  nr. 115  din 18 iulie 2016,  prin care convoacă în ședința ordinară consiliul sătesc Costești la data de 28 iulie 2016,  ora 0900 cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru noul an şcolar. Raportori: directorii instituțiilor educaționale.
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind asigurarea curăţeniei şi buna gospodărire în satul Costeşti, raionul Ialoveni. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 3. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei din 23 iunie 2016. Raportor: Natalia Petrea, primar
 4. Cu privire la scutirea de taxa pentru alimentaţie în grădiniţe a unor părinţi din familii social-vulnerabile. Raportor: Natalia Petrea,primar
 5. Cu privire la raportul de activitatea al sectorului de poliţie din s.Costeşti. Raportor:Vasile Postica, şef de post al poliţiei din s.Costeşti.
 6. Cu privire la executarea bugetului satului Costeşti pentru 6 luni ale anului 2016. Raportor: Perevoznic Diana – specialist în planificare.
 7. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor: Petrea Natalia – primar.
 8. Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare. Raportor: Perevoznic Diana – specialist în planificare.
 9.  Cu privire la transferarea bunurilor materiale de la Centrul de zi „Curaj”la Centrul pentru persoanele în etate „Speranţa”. Raportor: Perevoznic Diana – specialist în planificare.
 10. Cu privirea la aprobarea Proiectului „Construcţia Complexului turistic-sportiv din s. Costesti”. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 11.  Cu privire la suspendarea activităţii Cantinei Sociale pentru reparaţie în luna august 2016. Raportor: Mereacre Elena, manager Cantina Socială
 12. Cu privire la scoaterea la licitaţie a bunurilor imobile. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 13.  Cu privire la formarea bunurilor imobile. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 14. Cu privire la examinarea unor cereri. Raportor: Postica Galina, suplinitor al atribuţiilor secretarului consiliului.
 15. Cu privire la aprobarea planului de activitate al Consiliului local Costeşti pe al III-lea trimestru al anului 2016. Raportor: Postica Galina, suplinitor al atribuţiilor secretarului consiliului.
 16. Cu privire la transmiterea terenurilor pentru împădurire. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 17. Cu privire la schimbarea destinaţiei terenurilor. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 18. Cu privire la aprobarea terenului pentru cimitirul de pe lîngă biserica „Trei Ierarhi”. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 19. Cu privire la modificarea unor decizii. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 20. Cu privire la aprobarea desfăşurării Proiectului de amenajare a parcului din preajma primăriei. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 21. Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului local în instanţa de judecată. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 22. Cu privire la aprobarea rezultatelor Concursului la funcţia de secterar al Consiliului sătesc Costeşti. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 23. Cu privire la aprobarea acordului de colaborare între satul Costeşti, raionul Ialoveni, Republica Moldova şi oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa, România. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 24. Cu privire la aprobarea acordului de colaborare între satul Costeşti, raionul Ialoveni, Republica Moldova şi comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa, România. Raportor: Natalia Petrea, primar.

 

 

Ședința Consiliului Sătesc se va desfășura în sala de ședințe a primăriei Costești. Şedințele consiliilor locale sunt publice şi la ele are dreptul să asiste orice cetățean care dorește.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×