Consiliul Local Costești se întrunește în ședință ordinară

Natalia Petrea, primarul satului Costești a emis dispoziţia nr. 173 din 24 octombrie 2016 prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă ordinară pe data de varianta08 noiembrie 2016, ora 9.00 în sala de şedinţe a primăriei cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la corelarea bugetului s. Costeşti pentru anul 2016. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare.

2.  Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare.

3. Cu privire la examinarea prescripţiei din 21.06.2016 ”Cu privire la rezultatele inspectării financiare privind legalitatea utilizării mijloacelor financiare din contul transferurilor cu destinaţie specială”. Raportor: Grigoriţa Zinaida, contabil-şef şi Perevoznic Diana, specialist în planificare

4.  Cu privire la notificarea unor decizii. Raportor: Borta Ghenadie, jurist.

5. Cu privire la delegarea primarului în Norvegia. Raportor: Natalia Petrea, primar.

6.  Cu privire la vînzarea terenurilor aferente. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.

7.  Cu privire la aprobarea taxei de participare la licitaţiile de privatizare a proprietăţii publice. Raportor: Borta Ghenadie, jurist.

8. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei din 23 iunie 2016. Raportor: Natalia Petrea – primar.

9. Cu privire la transferarea bunurilor materiale de la Centrul de zi „Curaj” la Centrul pentru persoanele în etate „Speranţa”. Raportor: Mihalachi Liliana, contabil.

10. Cu privire la proiectarea şi construcţia grădiniţei de copii. Raportor: Natalia Petrea, primar.

11. Cu privire la scutirea unor copii de taxa pentru grădiniţă şi taxa pentru studii. Raportor: Natalia Petrea, primar.

12. Cu privire la constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe. Raportor: Grigoriţa Zinaida, contabil-şef.

13. Cu privire la formarea bunurilor imobile. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.

14. Cu privire la scoaterea la licitaţie. Raportor. Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.

15. Cu privire la schimarea destinaţiei unor terenuri. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.

16. Cu privire la instalarea unor denivelări artificiale şi camere de supraveghere video în satul Costeşti. Raportor: Natalia Petrea, primar.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×