Consiliul Local Costeşti se întruneşte pentru ultima dată în anul 2016

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 și art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, primarul satului Costești, dna Natalia 15416067_10211089459016319_1938538660_nPetrea a emis dispoziția nr. 189 din 02.12.2016 prin care a dispus convocarea consiliului local Costești în ședință ordinară

 

pe data de 09.12.2015, ora 0900 în sala de ședințe,

 

cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Cu privire la ridicarea mandatului de consilier și atribuirea mandatului de consilier candidatului supleant în Consiliul Sătesc Costești. Raportor: Rotari Cristina, secretarul consiliului.
 2. Cu privire la stabilirea și aprobarea taxelor locale pentru anul 2017. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 3. Cu privire la aprobarea bugetului satului Costești pentru anul 2017. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare.
 4. Cu privire la aprobarea unor taxe pentru anul 2017. Raportor: Natalia Petrea, primar
 5. Cu privire la încheierea contractelor de prestare a serviciilor în anul 2017. Raportor: Petrea Natalia, primar
 6. Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar și imobiliar pentru anul 2016. Raportor: Borta Vera – specialist în percepere fiscală.
 7. Cu privire la aprobarea taxei pentru instruire la Școala de Muzică din s. Costești pentru anul 2017. Natalia Petrea, primar.
 8. Cu privire la stabilirea limitei de combustibil pentru anul 2017. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 9. Cu privire la organizarea lucrărilor publice pe teritoriul s. Costești și finanțarea lor. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 10. Cu privire la aprobarea planului de activitate al Consiliului local Costești pentru anul 2017. Raportor: Rotari Cristina, secretarul consiliului.
 11. Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare din bugetul local. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare.
 12. Cu privire la scutirea unor copii de plata pentru grădiniță. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 13. Cu privire la inițierea  formării bunurilor imobile. Raportor: Borta Fiodor – specialist reglementarea regimului funciar.
 14. Cu privire la scoaterea la licitație. Raportor: Borta Fiodor – specialist în reglementarea regimului funciar.
 15. Cu privire la transmiterea terenurilor de mini-fotbal proprietate publică. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 16. Cu privire la alocarea unor sume de bani. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare.
 17. Cu privire la abrogarea unor decizii. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 18. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de masă lemnoasă cu titlu gratuit. Raportor: Natalia Petrea, primar.

Vă informăm că toate şedinţele Consiliului local sînt publice şi orice cetăţean poate participa la ele. 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×