NOTĂ INFORMATIVĂ privind încasarea taxei de salubrizare

taxaÎn urma solicitărilor cetăţenilor din satul Costeşti, privind neclaritatea taxei de salubrizare de 3 lei lunar pentru fiecare membru de familie, Primăria Costeşti vine cu următoarele explicaţii:

 

Conform art.289, alin.(1) din Codul Fiscal, procedura şi principiile stabilirii taxelor locale este determinată de Titlul VII din Codul Fiscal.

 

Potrivit alin.(2) al art.289, lit.p) din Codul Fiscal, sistemul taxelor locale include:

taxa pentru salubrizare.

În conformitate cu art.290 Cod Fiscal, subiecţi ai impunerii la taxa pentru salubrizare sînt persoanele fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu.

De asemenea, art. 291, alin.(1), lit.p) Cod Fiscal stabileşte expres că obiectul impunerii îl constituie la taxa pentru salubrizare – numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu.

 

În Republica Moldova, taxa pentru salubrizare a fost introdusă pentru prima dată la data de 25 aprilie 2014, o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr.47 din 27.03.2014 privind modificarea şi completarea unor acte legislative.

Astfel, Parlamentul a instituit taxa pentru salubrizare în calitate de taxă locală obligatorie pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova.

 

Cu toate acestea, contrar prevederilor legale, în s. Costeşti nu a fost colectată şi încasată taxa pentru salubrizare.

Aceasta a servit temei de avertizare şi sancţionare a persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul primăriei s.Costeşti de către Inspecţia Financiară de pe lîngă Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal, precum şi alte autorităţi statale abilitate cu funcţii de control.

În rezultatul acţiunilor de control, au fost emise acte de control, prescripţii prin care primăria s.Costeşti a fost obligată de către autorităţile publice centrale să încaseze la nivel local taxa pentru salubrizare.

 

Astfel, întru respectarea prevederilor legale în vigoare, consiliul local Costeşti a stabilit taxa pentru salubrizare abia la începutul anului 2016, tocmai după 2 ani de la introducerea acestei taxe la nivel republican, în data de18 februarie 2016, prin decizia nr. 01-01/01.

 

Pentru anul 2017, consiliul local Costeşti a emis decizia nr.7/2 din 09.12.2016 cu privire la stabilirea şi aprobarea taxelor locale pentru anul 2017, conform căreia taxa pentru salubrizare constituie 3 lei lunar pentru fiecare persoană înscrisă la domiciliu pe adresa respectivă.

 

Vă informăm că taxa de salubrizare, NU se achită pentru curăţenia străzilor din localitate, plantarea pomilor sau vopsirea stîlpilor, dar se achită consumul de energie al iluminării stradale din tot satul, care constituie aproximativ 30 000 lunar, întreţinerea celor 2 cimitire, gestionarea gunoiştei semi-autorizate din sat (în special achitarea serviciilor tractoarelor care adună gunoiul), deservirea drumurilor (plombare, dezăpezire, nivelare).

 

 

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×