Anunț cu privire la desfăşurarea acţiunilor de salubrizare a satului Costeşti

          În scopul organizării şi desfăşurării eficiente a acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţii,în vederea lichidării gunoiştilor stihiinice formate şi deşeurilor aruncate la întîmplare,pentru promovarea unui mod de viaţă sănătos, în temeiul art.9,10 al Legii nr.1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, art.6 lit.f,i,k al Legii nr.1347 din 09.10.1997 privind deşeurile, întru executarea Dispoziţiei Inspectoratului Ecologic de Stat nr.3-d Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de primăvară de salubrizare şi amenajare a localităţilor şi a corpurilor de apă,în conformitate cu Dispoziţia Inspecţiei Ecologice Ialoveni nr.09 din 30 martie 2017 şi Acţiunii ”Rîu curat de la sat la sat” (22 martie-5 iunie 2017), lansată de către Ministerul Mediului cu ocazia Zilei Mondiale a Apelor, în temeiul art. 29 alin. (1), art. 32 alin. (1) al Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costești, Natalia Petrea a dispus următorul plan de acțiuni pentru satul Costești:

 

 

1. Se stabileşte pentru toate instituţiile,organizaţiile,întreprinderile, agenţii economici, proprietarii de terenuri şi locatarii satului Costeşti conform planului de acţiuni (se anexează) să participe la salubrizarea teritoriilor publice ori aflate în gestiune, precum şi în sectoarele de reşedinţă în perioada 08 aprilie-21 mai 2017.

 

2. Se interzice arderea frunzişului, deşeurilor, miriştilot şi a altor obiecte, precum şi aruncarea gunoiului în spaţii publice.

 

3. Se atenţionează proprietarii terenurilor situate în apropierea apelor, organizaţiile, întreprinderile, agenţii economici şi locuitorii satului, indiferent de dreptul de proprietate a bunurilor, asupra necesităţii amenajării şi salubrizării teritoriilor adiacente apelor (rîpi,canale de scurgere a apelor şi în mod special- rîul Botna).

 

4. Persoanele care nu vor efectua lucrări de amenajare şi salubrizare pînă la finele perioadei indicate mai sus, vor fi trase la răspundere conform Codului Contravenţional.

 

5.Persoana responsabilă pentru coordonarea lucrărilor de salubrizare se desemnează viceprimarul s. Costeşti, dnul Andrei Ţurcan.

 

 

 

Anexă

la dispoziţia nr.43 din 03 aprilie 2017

Nr.

Acţiunea

Responsabil

1.

Lichidarea gunoiştilor stihinice

Viceprimarul ,locuitorii satului

2.

Amenajarea spaţiilor publice,adiacente gospodăriilor, instituţiilor, întreprinderilor, precum şi văruitul bordurilor, săditul florilor şi copacilor.

Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor,gospodarii satului

3.

Construcţia gardului în jurul cimitirului de lîngă biserica ”Sfintul Nicolae”

Consilierii, viceprimarul

4.

Salubrizarea şi amenajarea mormintelor şi cimitirelor.

Locuitorii satului, viceprimarul

5.

Determinarea şi amenajarea gropii Beckari (loc de distrugere a cadavrelor animalelor).

Viceprimarul

Specialist în reglementarea regimului funciar

6.

Salubrizarea malurilor rîului Botna, pîraielor, rîpilor.

Conducătorii instituţiilor de învăţămînt, viceprimarul,locuitorii din sectoarele respective

7.

Preavizarea, preîntîmpinarea locatarilor din preajma rîului Botna să ridice toate bunurile personale de pe malul rîului şi să salubrizeze terenul.

Primarul

8.

Organizarea  efectuării raidurilor de salubrizare şi  aplicarea amenzilor pentru încălcarea legislaţiei.

Primarul, poliţia.

9.

Amenajarea gunoiştii autorizate din Dealul Orheiului.

Viceprimarul

10.

Amenajarea drumurilor locale

Viceprimarul

12.

Selectarea terenului pentru amplasarea Staţiei de Transfer a deşeurilor solide

Consiliul sătesc Costeşti

13.

Instalarea coşurilor de gunoi, a tomberoanelor în spaţiul public

Primarul,agenţii economici

14.

Începutul lucrărilor pentru construcţia şi amenajarea a 5 parcuri în s.Costeşti

Viceprimarul,

AO Alternativa

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×