Se anunță ședință ordinară a Consiliului Local Costești

 În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, primarul satului Costești, Natalia Petrea a emis dispoziția  nr.119 din 09.08.2017 prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă ordinară

pe data de 17.08.2017, ora 0900 în sala de şedinţe,

cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la mandatul de consilier. Raportor: Rotari Cristina, secretarul consiliului.
 2. Cu privire la executarea bugetului pentru 6 luni ale anului 2017. Raportor: Grigorița Zinaida, contabil-șef.
 3. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 4. Cu privire la acordarea unor ajutoare financiare. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 5. Cu privire la aporbarea/anularea  rezultatelor licitației din 25.07.2017 și 27.07.2017. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 6. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț și Regulamentului de funcționare a pieței în satul Costești, raionul Ialoveni. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 7. Cu privire la stabilirea contribuției cetățenilor la proiectul ”Construcția străzii Unirii din satul Costești”. Raportor: Țurcan Andrei, viceprimar.
 8. Cu privire la rectificarea bugetului s. Costești pentru anul 2017. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare.
 9. Cu privire la corelarea bugetului pentru anul 2017. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare.
 10. Cu privire la stabilirea taxei pentru arenda unor terenuri. Raportor: Grigorița Zinaida, contabil-șef.
 11. Cu privire la aprobarea programului cultural pentru Ziua Limbii Romăne. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 12. Cu privire la casarea unor mijloace fixe. Raportor: Țurcan Andrei, viceprimar.
 13. Cu privire la stingerea unor datorii. Raportor: Grigorița Zinaida, contabil-șef.
 14. Cu privire la scoaterea la licitație a unor terenuri. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 15. Cu privire la formarea bunurilor imobile. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 16. Cu privire la lansarea concursului ”Crearea logo-ului satului Costești”. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 17. Cu privire la modificarea modului de folosință a unor construcții/terenuri. Raportor: Rotari Cristina, secretar consiliu.
 18. Cu privire la modificarea denumirii unor străzi. Raportor: Rotari Cristina, secretar consiliu.
 19. Cu privire la notificarea unei decizii. Raportor: Rotari Cristina, secretar consiliu.
 20. Cu privire la inițierea formării unor bunuri imobile. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 21. Cu privire la modificarea/completarea unei decizii. Raportor: Rotari Cristina, secretar consiliu.
DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×