TENDER! Procurarea de material săditor în cadrul proiectului “Cetăţenii participă-comunitatea prosperă!”

Context

 

Asociația Obștească „Alternativa” implementează în perioada ianuarie-decembrie 2017 proiectul „Cetăţenii participă-comunitatea prosperă”. Acest proiect se realizează cu suportul Programului de Granturi Mici (PGM) al Facilităţii Globale de Mediu, implementat de PNUD Moldova, în colaborare cu Primăria Costeşti.

 

Pentru realizarea cu succes a acestui proiect, Asociația Obștească „Alternativa” planifică înverzirea şi amenajarea a 5 spaţii publice din satul Costeşti.

 

În acest scop, AO „Alternativa” va selecta o companie care va livra material săditor pentru 1 lot de produse și servicii.

 

 

Obiectiv

Pentru buna desfăşurare a Proiectului, compania  selectată va oferi  produsele și serviciile conform termenilor şi condiţiilor contractului, pentru următorul lot:

–   material săditor.      

 

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a managerului de proiect, Președinte al Asociației Obștească „Alternativa”. Contractantul va participa la toate şedinţele legate de realizarea sarcinilor. Lucrările vor fi elaborate reieşind din cerinţele Asociației.

 

Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menţionate începând cu 10 octombrie 2017. Data de predare a lucrărilor este stabilită orientativ pentru 10 noiembrie 2018. Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi.

 

Cerinţe faţă de aplicanţi

Aplicanți pot fi doar companii rezidente în Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:

 • Companie legal înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Licență de activitate în domeniul producerii materialului săditor;
 • Viabilitate financiară demonstrată;

 

Dosarul de participare trebuie să includă:

 1. Descrierea companiei
 2. Copia certificatului de înregistrare (sau extras de înregistrare)
 3. Licența de activitate
 4. Certificat de calitate
 5. Certificatul de origine (dacă produsul este importat)
 6. Certificat de garanție (dacă nu este prezentat va fi considerat termenul de garanție minim 2 ani)
 7. O scurtă listă cu cele mai reprezentative obiecte executate anterior, cu nume de referință și numere de telefon
 8. Caietul de sarcini completat cu prețuri, termeni de executare și calitatea materialelor.

 

Găsiți atașat aici cererea de ofertă. Cerere_de_oferta_Alternativa_GI

 

Compania selectată trebuie să fie gata să prezinte suplimentar un certificat de la Inspectoratul Fiscal cu privire la lipsa datoriilor la bugetul de stat și orice alte informații/documente adiționale solicitate de Asociație.

 

Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Termeni de livrare a materialului săditor (10%)
 • Termeni de garanție (15%)
 • Costul final al materialului săditor, TVA cota zero (50%)
 • Experienţa companiei (5%)
 • Disponibilitatea de a supraveghea procesul de plantare (20%)

 

* Ofertanții care nu vor satisface toate cerințele indicate mai sus vor fi eliminați din concurs.

 

 

Ofertele pot fi trimise prin poștă, prin email sau depuse personal.

 

Oferta va fi transmisă în plic sigilat la următoarea adresa: AO „Alternativa”, str. Ștefan cel Mare, satul Costești, raionul Ialoveni sau prin email la [email protected] cu nota „Tender proiectul „Cetăţenii participă-comunitatea prosperă”, până la data de 1 septembrie 2017, ora 15:00.

Cererile de informaţii privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa de email [email protected] sau prin telefon la numărul 069512370.

 

Doar companiile selectate vor fi contactate.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×