Asociația Obștească Compasiune

Denumirea oficială (juridică) al Asociației Obștești (conform documentului de constituire/înregistrare): Asociația Obștească Compasiune

Date de contact:
Strada: Ștefan cel Mare,9
Localitatea: Satul Costești
Raionul: Ialoveni
Codul poștal: MD-6813
Tel fix: +373 26853016
Tel mob: +373 69024982
Fax: +373 268 53016
E-mail: [email protected]
Adresa web: În proces de actualizare
Președinte: Elena Mereacre

Data fondării: 7 aprilie, 2000
Data înregistrării: 5 iulie 2000
Autoritatea care a înregistrat: Consiliul Raional Ialoveni
Forma juridică: asociație obștească

Scurt istoric:
Ideea fondării Asociației “Compasiune”a fost elaborată în primăvara anului 2000 din iniţiativa unui grup de cetăţeni din s.Costeşti și adaptată la nevoile și problemele cetațenilor din s.Costești. Organizaţia a primit statutul de persoană juridică la 5 iulie, 2000.

Viziunea:
O societate tolerantă cu şanse şi posibilităţi egale de afirmare , în care persoanele dezavantajate sînt încadrate în societate, beneficiază de servicii accesibile şi necesare, fiecare are condiţii favorabile pentru dezvoltare.

Misiunea:
A contribui la creşterea nivelului de trai şi protecţia persoanelor defavorizate prin sprijinirea proceselor democratice, crearea de parteneriate între reprezentanţii sectorului neguvernamental şi ai instituţiilor de stat.

Valori și principii externe:
– Noi acționăm în interesul superior al beneficiarului-persoane aflate în dificultate, lucrând în parteneriat cu autoritațile de stat, sector privat, mass media. Activitatea este bazată pe transparență, iar responsabilitatea și flexibilitatea sunt caracteristicile noastre fundamentale.
– Apreciem contribuția tuturor oamenilor de bună credință și căutăm să lucrăm colegial în comunitatea internațională.
– Ca și un partener în continuă învațare AO Compasiune este deschisă pentru a folosi cele mai bune practici, cunoștințe și experiențe acumulate nu numai la nivel local, dar și internațional.

Valori și principii interne:
– Respectăm punctul de vedere a fiecarui membru, lucrând în echipă și abordând multidisciplinar situația persoanei aflate în dificultate și a familiei ei. Asociația este liberă să-și aleagă activitațile proprii, formele și metodele de activitate și să-și stabilească structura sa internă de organizare.
– Să împuternicim oamenii săraci și vulnerabili ca deținatori de drepturi și să mobilizăm persoanele interesate prin obligațiunile sale, acordând drepturi saracilor și provocîndu-i pe cei privelegiați.
– Provocarea pentru AO Compasiune este de a susține demnitatea umană în special pentru oamenii care trăiesc în săracie și nedreptate. Lucrul nostru trebuie să demonstreze că oamenii săraci nu sunt doar victime sau supraviețuitori ai inegalității, discriminării sau excluderii; de asemenea ei sunt grupuri și indivizi ce dețin drepturi de bază. Ei posedă resurse care pot fi mobilizate pentru schimbare și ei au potențialul de a avea grijă de propriul destin.

Programe de activitate
Următoarele programe constituie sectoarele de prioritate și sunt rezultatul consensului de păreri ale membrilor AO Compasiune în privința domeniilor de activitate pentru următorii 10 ani:
P.1.Dezvoltarea socială a copiilor
P.2.Resurse pentru tineret
P.3.Ajutorarea și susținerea persoanelor în etate.
P.4.Dezvoltare economică locală.

Proiecte implementate

 1. Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale “Curaj”. Scop: Dezvoltarea procesului de recuperare și reintegrare socială a 45 copii cu probleme sociale și de sănătate din s.Costești prin oferirea accesului la servicii socio-medicale, educative, psihologice și dezvoltarea abilităților profesionale” -2004 – prezent. Finanțator: Fondul de Investitii sociale din Moldova. Parteneri: Primăria Costești, Directia Asistență Socială și Protecția Familiei, Ialoveni.
 2. Clinica –model de supraveghere și monitorizare a sănătății reproductive a tinerilor din s.Molesti, Costești și Hansca. Scop: A contribui la dezvoltarea sănătății sexuale și reproductivă a tinerilor, reducerea migrației ilegale și a diverselor forme de violență prin crearea accesului la servicii de sănătate gratuite, confidențiale și prietenoase tinerilor. 2006- prezent. Finanțator: Comisia UE,UNICEF, Vivere Asociation, Consiliul raional Ialoveni.
 3. Noi oportunități de reintegrare socio-profesională a tinerilor femei din localitatile rurale. Scop: Creșterea personalității și încrederii în sine, diminuarea tendinței de a pleca peste hotare în cautarea unui loc de muncă neasigurat pentru tinerile femei din s.Costești și satele vecine prin dezvoltarea abilităților profesionale, și creșterea posibilităților de angajare în cîmpul muncii. 2004-2007. Finanțator: Ambasada Germaniei în Moldova, Vivere Ssociation.
 4. Persoanelor în etate –atenție și sprijin. Scop: Fortificarea sănătății persoanelor în etate și reducerea marginalizării lor prin crearea Cantinei Sociale pentru persoanele în etate defavorizate din s.Costești. 2004-prezent. Finanțator: Ambasada Germaniei in Moldova.
 5. Dezvoltare prin angajare. Scop: Facilitarea integrării socio-economice a tinerilor femei din s. Costesti , dezvoltarea abilităților profesionale în domeniul cusătoriei, pregătirii bucatelor și frizeriei. 2004-2005. Finanțator: Consiliul mondial al bisericilor.
 6. Toți copiii au dreptul la sănătate. Scop:Îmbunătățirea condițiilor de recuperare și integrare socială a 75 copii cu nevoi speciale din Centrul de zi „Curaj” din s. Costești.2007. Finanțator-Soros Moldova.
 7. Winter relief for elderly people Scop: Asigurarea condițiilor de trai și de sănătate a bătrîinilor dezavantajați din s.Costesti pe perioada rece a anului, prevenirea starii de izolare si marginalizarii lor. 2010.Finantator: Asociatia Vivere.
 8. Oportunitati reale de reintegrare sociala a tinerilor ex-institutionalizati din s.Costesti. Scop:Sporirea sanselor de integrare socio-profesionala a absolventilor institutiilor rezidentiale din s.Costesti.2011. Finantator: AiBi Moldova
 9. Clubul persoanelor in etate. Scop: Facilitarea comunicarii batrinilor si incurajarea lor la participarea vietii comunitare.2011.Finantator: Clubul international al femeelor din Moldova.
 10. Winter relief for elderly people Scop: Asigurarea conditiilor de trai si de sanatate a batrinilor dezavantajati din s.Costesti pe perioada rece a anului, prevenirea starii de izolare si marginalizarii lor. 2013.Finantator: Asociatia Vivere.
 11. Winter relief for elderly people Scop: Asigurarea conditiilor de trai si de sanatate a batrinilor dezavantajati din s.Costesti pe perioada rece a anului, prevenirea starii de izolare si marginalizarii lor. 2014.Finantator: Asociatia Vivere.

Proiecte în derulare

 1. Susținerea procesului de educație incluzivă a copiilor cu CES în Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Curaj”. Scop: Întărirea bazei materiale a procesului de educație a copiilor cu CES. Finanțatori: Welmoed Schiber,Harry Reale (Olanda).
 2. Clubul persoanelor în etate. Scop: Facilitarea comunicării batrânilor și încurajarea lor la participarea vieții comunitare.2011. Finanțator: Grupul persoanelor cu inițiativa civica (Elvetia) Elda Hiller.
DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×