Biserica ”Sf. Ierarh Nicolae”

Biserica ,, Sf. Ierarh Nicolae’’

Preot-paroh – Vasile Ciobanu
Preot – protoiereu – Ioan Grigotiță
Protodiacon – Ion Scutaru

  ,,Toate câte voiți să vă facă voua oamenii, asemenea și foi faceți lor.’’ (Matei,28)
Dintotdeauna Biserica a fost un sprijin pentru cei suferinzi. Oamenii au găsit mereu în Biserică milă, înţelegere şi suport în boli, neputinţe şi necazuri. Printre enoriaşii Parohiei Sf. Nicolai din s. Costeşti, Ialoveni se întîlnesc oameni în etate solitari, persoane cu dizabilităţi, familii cu mulţi copii şi familii sărace, precum şi copii bolnavi sau orfani. Acest locaş a fost ridicat în anul 1909 şi sfinţit de către Sf. Irh Serafim (Ciceagov), în vremea slujirii preotului Dumitru Baltaga.

În scopul de a oferi şanse egale pentru un viitor mai bun, în special copiilor din familiile dezavantajate şi de a susţine familiile şi persoanele nevoiaşe din comunitate, pe lângă Biserica Sf. Nicolae din s. Costeşti, Ialoveni în anul 2007, cu suportul Bisericii şi a Fundaţiei Elveţiene „Schmitz-Hille-Stiftung” și cu susținerea Organizației Obștești ,,Filocalia’’, or. Chișinău, a fost înfiinţat Centrul Social „Sf. Filaret cel Milostiv”.
Construcţia Centrului a început de la „zero” în martie 2007, iar la 9 septembrie deja au început să funcţioneze cele patru ateliere de interese pentru copii. Au fost procurate mobilierul şi materialele necesare, maşini de cusut/brodat etc. Pentru activitatea atelierelor au fost angajaţi patru profesori-specialişti.
Frecventând Centrul, ei au posibilitatea de a obţine diferite deprinderi, de a însuşi o profesiune în cele patru ateliere: desen, pictură și arta decorativă; lemnărie și ceramica; muzica şi cântec coral. Pe lângă acestea, aici copiii îşi fac noi prieteni, participă la diferite întâlniri, acţiuni sociale, totodată fiind educaţi în spiritul valorilor creştine. Centrul întruneşte aproximativ 80 de copii.

Obiectivele noastre:
– Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a copiilor din familii social vulnerabile si a copiilor cu dizabilităţi fizice si mentale din com.Costești, Ialoveni;
–  Consolidarea capacităţilor artistice ale copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc şi dificultate;
– Stimularea tinerilor talentaţi pentru viitoarea orientare profesională;
– Incluziunea socială a copiilor defavorizaţi;
– Dezvoltarea unei reţele de voluntari pentru implicarea lor în activitatea Centrului;
– Implicarea şi sensibilizarea comunităţii prin organizarea campaniilor şi strângerea de donaţii pentru persoanele social vulnerabile.

Măsuri de realizare obiectivelor:
– Acordarea suportului material și moral benificiarilor centrului, încurajarea lor în rezolvarea problemelor;
– Oferirea consultaţiilor copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate şi asistarea lor în procesul decizional;
– Organizarea lecțiilor în ateliere de creație al Centrului;
– Organizarea campaniilor de colectare;
– Organizarea  excursiilor şi taberelor de vară;
– Participarea la evenimente culturale şi expoziţii locale, naţionale şi internaţionale.

Grupuri-țintă:
•    Copii din familii în situații de risc;
•    Familii aflate în dificultate;
•    Persoane în etate;
•    Persoane cu dizabilități.
•    Echipa de voluntari ai AO „Filocalia”

Adresa de contact:
Biserica „Sf. Nicolae”
com. Costeşti, r. Ialoveni RM
tel. +373  268 53267,
tel. mob. +373 69392101, +373 69255542
Biserica „Sf. Nicolae” – pagina Facebook
E-mail: [email protected]; [email protected]

 

 

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×