Anunț: Deconectări planificate de apă pentru beneficiarii fîntînii arteziene ”La Nucușori” din zona ”Gîrlea”

Primăria Costești anunță beneficiarii fîntînii arteziene ”La Nucușori” din zona ”Gîrlea” că vor fi deconectați de la sursa de apă începînd cu ora 09.00, marți 16 ianuarie 2018 în legătură cu faptul că 30 consumatori de apă nu și-au schimbat contorul de apă și doar 66 de consumtatori au achitat contribuția de 1000 de lei la proiectul de conectare la fîntîna arteziană din Centru. Din această cauză arendașul fîntînii arteziene din zona ”Centru”, care va livra apă potabilă consumatorilor din ”Gîrle” nu poate prelua la gestiune lista consumatorilor.

Informăm că primăria Costești în urma verificărilor de rigoare efectuate a constatat că 30 de gospodării, în calitate de consumator de apă potabilă, dispun de un contor de evidență a consumului de apă potabilă nefuncțional/deteriorat/uzat.

Utilizarea de către consumator a unui astfel de contor echivalează cu un consum fraudulos al apei, iar furnizarea apei în continuare în asemenea condiții nu poate fi admisă.

Astfel, aceste gospodării urmează în mod urgent să instaleaze un contor nou, de comun acord cu operatorul, gestionarul actual al fîntînii arteziene – Constantin Cegolea (069 242 513), întrucît instalarea contorului nou se va efectua doar dacă va corespunde cerințelor tehnice înaintate de gestionarul fîntînii arteziene.

De asemenea, conform art. 23, alin.(8) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, operatorul are dreptul să suspende furnizarea serviciului către consumatorul care nu respectă reglementările în vigoare, prevederile contractuale, utilizează serviciul în mod fraudulos şi care nu achită contravaloarea serviciului furnizat prin debranşarea de la reţelele publice de transportare sau de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, cu solicitarea recuperării prejudiciului cauzat.

În contextul celor expuse, sursa de apă va fi conectată la fîntîna arteziană din  zona ”Centru” imediat ce toți consumatorii vor instala contoare noi și vor achita contribuția de 1000 lei la Primăria Costești.

În caz contrar, furnizarea apei va fi suspendată în continuare, iar răuplatnicii vor fi acţionați în instanţa de judecată în vederea recuperării datoriilor, cheltuielilor și prejudiciului cauzat.

Menționăm că răuplatnicii nu pot fi debranșați de la sursa de apă, deoarece sistemul nu permite și va suferi toți beneficiarii. Totodată informăm că sistemul de apeduct nou construit este perfect funcțional începînd cu anul 2017 și va livra apă potabilă după înlăturarea problemelor enunțate mai sus.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×