Efim Bivol-scriitor, publicist, poet, prozator, epigramist și ziarist

Umoriştii îi fac pe oameni să râdă,

satiricii să le treacă de râs.                                         

                                      Efim Bivol

Date biografice:

Efim Bivol s-a născut la  16 ianuarie 1951 în satul Costeşti,r-nul Ialoveni.

Şi-a făcut studiile  la facultatea de Filologie, Secţia Jurnalistică a Universităţii de Stat din Moldova, pe care o absolveşte în 1974.

Din 1974- 1984 – lucrează profesor de limbă şi literatură română  la şcoala medie din sat.

Între 1984-1993 activează la revista de

satiră şi umor ”Chipăruş”. Din 1993 este colaborator la revista pentru copii şi adolescenţi a”Mic”. Primele sale scrieri, publicate în revista “Chipăruş”,datează din 1968. Editorial debutează în 1985 cu placheta de epigrame, aforisme, parodii şi micronuvele ”Lei-paralei”. În 1987 publică cartea pentru copii”Curcanul lăudăros”, tirajul de 75 mii exemplare epuizîndu-se în doar cîteva luni. Au urmat volumele de versuri satirice “Bârna din ochi”(1991) SRL-”Scris cu răspundere limitată”-(1993),”Vitamine cu Haz” (1994), culegerile de bancuri “Desaga cu anegdote”(1994) şi”Dar pe asta o ştii?”,(1996).

În 2004, anul comemorării celor 500 de ani de la trecerea în veşnicie a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, autorul editează în volum aparte poemul”Ştefan cel Mare” în care evocă, prin prisma trecutului istoric, dar şi a evenimentelor actuale, figura legendară a marelui domnitor.

În 2011 apare cartea de versuri umoristice ”Trăim  în Ţara lui Păcală”.

În 2013 apare cartea de poezii de inspiratie divină ”Mic sunt, Doamne ,fără Tine” şi Comedia fotbalului- selecţie de poezii umoristice despre fotbal (Efim Bivol ,Tudor Ciobanu).

Autorul este deasemenea  prezent cu poezii satirice, parodii, fabule, epigrame şi aforisme

în multe reviste şi antologii de umor din Republica Moldova şi din România.

Merite deosebite:

Este membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova(1991) ,membru al Uniunii

Scriitorilor din Moldova(1991) şi al Uniunii Scriitorilor din România(1992).

1990– premiant la festivalurile de umor ”Povestea vorbei” de la Nisporeni,

“Constantin Tănase” de la Vaslui(1990)

1992-locul ll la Festivalul de la Vaslui.

1993-premiant”Eterna epigramă”de la Cluj,secţiunea “Dueluri epigramice”.

 1993-Eminent al Învăţământului Public.

1995-Menţiuni în cadrul Festivalului de la Cluj.

 Referinţe critice:

Scrisul lui Efim Bivol e laconic, plastic şi variat. Polenul  pentru cărţile sale, autorul

şi l-a adunat în lumea satului, la şcoala unde a predate limba şi literature română, devenind “Eminent al Învăţămîntului Public”, în transportul supraaglomerat, în tot ce îi aud urechile şi îi văd ochii, sub pana lui tradiţia se aliază cu inovaţia, formele cristalizate de secole capătă o turnură proaspătă, aidoma ierbii ce răsare tânără, primăvara.

Victor Prohin

Ţintele vizate de umoristul costeştean se ţin lanţ de la opincă la vlădică  şi viceversa…

Efim Tarlapan

                                            

Toate bucăţile incluse în”Lei-paralei”sunt scrise la înaltă temperatură şi la un impunător grad de concentrare,unde fiecare cuvânt nelalocul lui ar fi de o stridentă ţipătoare.

Victor Prohin

Mai bun şi mai durabil, satirele lui Efim Bivol, printr-o manieră şăgalnică şi bonomă, ridiculizează cu hotărîre şi indignare fenomenele negative ale  societăţii de azi, indiferent dacă sub săgeţile autorului nimereşte lumea satului sau cea a oraşului.

Vasile Nastasiu

Ispitit de rime săltăreţe, într-un limbaj metaforic- istoric, plăcut copiilor, memorabil şi născător de asociaţii şi pentru omul adult, Efim Bivol struneşte imaginaţia, îndemnîndu-l pe cititor să reactualizeze faptele legendare ale celui mai mare Bărbat existent vreodată în neamul moldovenilor (…).Poemul”Ştefan cel Mare”,ără îndoială,îşi va găsi locul pe fiecare bancă şcolară, servind drept sursă suplimentară de edificare a  chipului lui Ştefan cel Mare.

Teo Dor                                                         

Poemul lui Ştefan cel Mare are anume acest merit: revenind la izvoarele neamului,el ia de mînuţă pe tînărul însoţitor şi nu numai că îl poartă, alături de Stefan cel Mare, prin marile bătălii ale domnitorului, dar îl mai face şi să cugete şi asupra istoriei contemporane. Prin contrapunerea celor două planuri temporale,referindu-se la dramaticele evenimente de la Nistru(…)

Vasile Nastasiu

Bibliografie:

Bârna din ochi: satire, parodii/Ffim Bivol;prez. grafică.:M.Brunea.-Cn.:

Hyperion,1991.-80p.:il.

Curcanul lăudăros: versuri/Efim Bivol;il.:O.Grădinari.-Ch.:Lit.artistică,

1988.-40p.:il.

Lei-Paralei.: Epigrame,fabule, strigături, ziceri, aforisme/Efim Bivol;Prefaţă deV.Prohin; Prez.grafică de M.Bachinshii.: Ch.:Lit.artistică,1985. -66p.(debut)

S.R.L.(scris cu răspundere limitată) :satire, fabule, parodii, epigrame, strigături, epitafuri /Efim Bivol; prez. grafică: I.Rumeanţev.- Ch.:Universil,1993.-80p.:il.

Vitamine cu Haz/Efim Bivol;prez. grafică: V.Ioniţoi.-Ch.:Baştina,1996.-63p.

Filaret al cincilea/Efim Bivol.Biblioteca

” Chipăruşul”1990.-pag.13.

Trăim în Ţara Lui Păcală/Efim Bivol; cop. Aurel Guţu.-Ch.:”Baştina-RADOG” SRL, 2010.-144p.

Ştefan cel Mare/Ch.:2004 (Editura”Grafic desigh”). -24p.

Ultimul Mohican al umorului Moldovenesc. Efim Bivol.-59 de ani ,

scriitor  şi publicist ./Vipmagazin,2010.-aprilie.

 Aforismul este un roman comprimat.De vorbă cu Efim Bivol./Ora locală 2011.-24 iunie.

 Comedia fotbalului: Selecţie de poezii umoristice despre fotbal/ sel.:Tudor Ciobanu, Efim Bivol: imagini: Vadim  Caftanat.- Ch.:

(Tipografia”ELAN  POLIGRAF”).-208 p.

Mic sunt, Doamne fără , Tine./ Efim Bivol.- Ch.:2013, (Tipografia “Baştina – RADOG”)-100p.

Sursa info și foto: Biblioteca Publică Costești

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×