Primăria Costești anunță licitație de vînzare-cumpărare ”cu strigare” a mai multe loturi de teren

Primăria Costești, raionul Ialoveni, anunță pentru data de 13.02.2018, ora 14.00 în incinta primăriei desfășurarea licitației:

de vînzare-cumpărare ”cu strigare” a următoarelor loturi de teren:

 • teren agricol cu nr. cadastral 5515308278 cu suprafața de 0,1079 ha, prețul de expunere la licitație 5000 lei;
 • teren agricol cu nr. cadastral 5515314308 cu suprafața de 0,10 ha, prețul de expunere la licitație 7000 lei;
 • teren agricol cu nr. cadastral 5515317400 cu suprafața de 0,20 ha, prețul de expunere la licitație 15000 lei;
 • teren agricol cu nr. cadastral 5515106554 cu suprafața de 0,30 ha, prețul de expunere la licitație 13000 lei;
 • teren agricol cu nr. cadastral 5515510373 cu suprafața de 0,0201 ha, prețul de expunere la licitație 1000 lei;
 • teren agricol cu nr. cadastral 55153093332 cu suprafața de 0,21 ha, prețul de expunere la licitație 14000 lei;
 • teren agricol cu nr. cadastral 5515206412 cu suprafața de 0,023 ha, prețul de expunere la licitație 1000 lei;
 • teren pentru construcții cu nr. cadastral 5515207379 cu suprafața de 0,0028 ha, prețul de expunere la licitație 5000 lei;

darea în arendă/locațiune a următoarelor terenuri/încăperi:

 • teren pentru construcții cu nr. cadastral 5515203368 cu suprfața de 0,0015 ha, prețul de expunere la licitație 2000 lei.
 • teren agricol cu nr. cadastral 55155081029 cu suprafața de 0,14 ha, prețul de expunere la licitație 6000 lei
 • teren agricol cu nr. cadastral 55155081030 cu suprafața de 0,14 ha, prețul de expunere la licitație 6000 lei;

  De documentaţia privind bunurile expuse la licitaţie vă puteţi familiariza la primăria s.Costeşti.

Taxa de participare – 1000 lei pentru persoane fizice, 2000 lei pentru persoane juridice se va transfera pe contul MD83TRGDAT14221155150000, c/f 1006601000037, iar acontul – 10% din prețul iniţial pe contul MD87TRPDAT371210B03335AA, c/f 1009601000108. În termen de pînă la 20 zile după desfăşurarea licitaţiei, cumpărătorul achită preţul bunului adjudecat pe contul indicat pentru acont.

Cererile de participare la licitație vor fi depuse pînă la 12.02.2018, ora 16:30, la primăria s.Costeşti, anexînd copia actului de identitate/înregistrare, dispozițiilor de plată pentru taxa de participare și acont. Cumpărătorul va achita plata de formare și înregistrare a bunurilor imobile. Inforrmații suplimentare la telefonul 0(268) 51236 sau 069836602.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×