Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ialoveni. Modificarea și completarea Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii .

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ialoveni

AVIZ DE INFORMARE

         Prin prezenta vă comunicăm, că la 15 ianuarie 2018 în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 317 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii .

         Prin legea menționată a fost aprogat art 15 din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 prinind sitemul public de pensii care  prevedea condițiile de stabilire a pensiei anticipate pentru limita de vîrstă . Drept urmare, de la 5 ianuarie 2018 legea nu mai prevede normele respective de pensionare și nu se mai stabilesc pensii anticipate pentru limita de vîrstă persoanelor care ar fi întrunit condițiile de pensionare începînd cu această dată.  Totodată, conform prevederilor alin. (1) art.II din Legea nr. 317 din 22decembrie 2017, persoanele care, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, întrunesc condițiile de stabilire  anticipată a pensiei pentru pentru limită de vîrstă prevăzute la art. 15 din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii își vor putea exercita acest drept în condițiile menționate și după intrarea în vigoare a prezentei legi. Astfel, persoanele (bărbații) care pînă la data de 4 ianuarie 2018 (inclusiv) au împlinit vîrsta de 60 ani și confirmă 33 ani și 6 luni de stagiu de cotizare ( cu exluderea perioadelor necontributive ), la cererea depusă la casa teritorială, își pot realiza dreptul la pensie anticipată pentru limita de vîrstă conform prevederilor legale în vigoare pînă la 5 ianuarie 2018.  Prin Legea nr. 317 din 22 decembrie 2017 pentru modificare și completarea Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii articolele 41 și 42 sunt completate cu aliniate noi în care sunt prevăzute condiții noi de pensionare pentru persoanele care au activat în condiții deosebite de muncă .    Cu explicații detaliate despre condițiile respective de pensionare vom reveni odată cu publicarea Listei locurilor de muncă în condiții deosebite , în temeiul căreia se acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiții avantajoase precum și a modului de aplicare a acestei liste.

Totodată, în cazul solicitării acestui drept de pensie cererile de pensionare vor fi recepționate cu anexarea documentelor necesare prevăzute anterior la pensiile pentru persoanele care au lucrat la lucrări foarte nocive și foarte grele, prevăzute de Lista 1 (abrogată prin HG nr. 287 din 4 mai 2017).

          Reamintim, că conform modificărilor efectuate prin Legea nr. 290 din 16.12.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative pensii ca procuror în condițiile art. 46 din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 s-au stabilit doar pînă la 31 decembrie 2017 (vezi explicații CNAS nr. II-03/10-338). De la 1 ianuarie 2018 art. 46 este abrogat și respectiv procurorii își vor realiza dreptul la pensie în condițiile Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998, în baze generale (pensie pentru limita de vîrstă, dizabilitate, de urmaș). Prin art. II din Legea nr. 290 din 16.12.2016 au fost efectuate modificări și în art. 32 din Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statuutl judecătorului, care prevede, că judecatorul are dreptul la pensie în condițiile Legii 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii și norma respectivă urma să intre în vigoare de la 01.01.2018.Totodată, prin Hotărîrea Curții Constituționale nr. 25 din 27 iulie 2017 a fost declarat neconstituțional art.II din Legea nr. 290 din 16.12.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.   În vederea executării Hotărîrii Curții Constituționale a fost elaborat Proiectul de lege de modificare a cadrului legal care urmează a fi aprobat de Parlamentul Republicii Moldova. Totodata menționăm, că pînă la modificarea cadrului legal, judecătorilor în continuare li se vor stabili pensii în condițiile art 32 din Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului.

 

Şef CTAS Ialoveni                                                Ludmila MEREACRE

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×