PRIMĂRIA COSTEȘTI ANUNȚĂ CONCURS PENTRU FUNCȚIA TEMPORAR VACANTĂ DE SECRETAR AL CONSILIULUI SĂTESC

Prin prezenta, primăria satului Costești, raionul Ialoveni anunță concurs pentru funcția temporar vacantă de secretar al consiliului sătesc.
Actele necesare pentru înscriere: formularul de participare disponibil la secretarul interimar al primăriei, Curriculum Vitae, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii , copia carnetului de muncă, cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
Dosarul se va depune în decurs de 20 zile din data publicării anunțului, adică 23 martie – 12 aprilie 2018.

Informații suplimentare puteți obține la telefonul 026851238.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×