Ședința extraordinară a consiliului local Costești

         În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dna Natalia Petrea a emis dispoziţia nr.76 din 04.05.2018  prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă extraordinară

Marți, pe data de 08.05.2018, ora 0900 în sala de şedinţe, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Cu privirea la aprobarea rezultatelor concursului din 04 mai 2018 la funcția de secretar al satului. Raportor: Petrea Natalia, primar.
  2. Cu privire la aprobarea contractului de credit pentru finalizarea lucrărilor de renovare a străzii Unirii.Raportor: Petrea Natalia, primar.
  3. Cu privire la aprobarea listelor de copii pentru instituționalizare în grădinițele din sat. Raportor: Petrea Natalia, primar.
  4. Cu privire la schimbarea administratorului Gospodăriei comunale. Raportor:Țurcan Andrei, viceprimar
  5. Cu privire la completarea/modificarea unor decizii. Raportor: Petrea Natalia, primar.
  6. Cu privire la inițierea Parteneriatului-Public-Privat. Raportor: Petrea Natalia, primar.

Comisia Finanţe preşedinte  Ionaș Ion – Luni, 07 mai 2018, ora 9:00.

Comisia Drept – preşedinte Mereacre Elena – Luni, 07 mai 2018, ora10.00

Comisia Educație – președinte Borta Alexandra– Luni,07 mai 2018,ora 14.00

 Sedința extraordinară a consiliului v-a fi transmisă live!!!

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×