Consiliul Local Costești se întrunește în ședință ordinară

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti,  Natalia Petrea a emis dispoziţia nr.127 din 17 iulie 2018, prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă ordinară vineri, pe data de 27.07.2018, ora 0900  în sala de şedinţe, cu următoarea ordine de zi:

 Cu privire la abrogarea unei decizii. Raportor: Levinte Tatiana, secretar;

 1. Cu privire la rezilierea contractului cu nr. cadastral 5515203358. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar;
 2. Cu privire la acordarea unor ajutoare unice. Raportor: Natalia Petrea, primar;
 3. Cu privire la formarea bunului imobil. Raportor Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar;
 4. Cu privire la delimitarea terenurilor din proprietate publică a unității administrativ-teritoriale s. Costești, r. Ialoveni. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar;
 5. Cu privire la scoaterea la licitație și darea în arendă. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar;
 6. Cu privire la repartizarea terenurilor pentru pășunat pe anii 2018-2019.Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar;
 7. Cu privire la trecerea unor terenuri proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Costeşti din domeniul public în domeniul privat. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar;
 8. Cu privire la corelarea bugetului. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare;
 9. Cu privire la aprobarea aderării satului Costești la Convenția Primarilor privind Clima și Energia. Raportor: Natalia Petrea, primar;
 10. Raport privind situția criminogenă în s.Costești. Raportor: Postică Vasile, şeful sectorului de poliţie din satul Costești;
 11. Cu privire la redistribuirea mijloacelor din bugetul local. Raportor:Perevoznic Diana, specialist în planificare;
 12. Cu privire la aprobarea Planului local de aprofundare a transparenței și asigurarea a accesului cetățenilor din s.Costești la informarea de interes public pentru anii 2018-2020 Raportor: Natalia Petrea, primar;
 13. Cu privire la executarea bugetului pe I semestru. Raportor: Grigorita Zinovia, contabil-șef;
 14. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între satul Costeşti,raionul Ialoveni, Republica Moldova şi oraşul Seini ,judeţul Maramureș, România. Raportor: Natalia Petrea, primar;
 15. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între satul Costeşti, raionul Ialoveni,Republica Moldova şi orașul Costești, judeţul Argeș, România. Raportor: Natalia Petrea, primar;
 16. Cu privire la scutirea unor părinţi din familii social-vulnerabile de taxa pentru alimentaţia copiilor în grădiniţe;
 17. Cu privire la raportul de activitate a administrației publice locale din satul Costești pentru anul 2017. Raportor: Natalia Petrea, primar;
 18. Cu privire la aprobarea taxelor de instruire la Școala de Muzică pentru anul 2019. Raportor: Petrea Natalia, primar;
 19. Cu privire la completarea/modificarea unor decizii. Raportor: Petrea Natalia, primar.

Comisia Finanţe preşedinte  Ionaș Ion – Marți, 24 iulie 2018, ora 09:00.

Comisia Agrară-președinte Pavalachi Vasile-Miercuri, 25 iulie 2018, ora 14:00

Comisia Drept – preşedinte Mereacre Elena – Joi, 26 iulie 2018, ora 14.00

 Conform art. 19, alin 1 din Legea APL, prezenţa consilierilor la comisiile de specialitate și şedinţă este obligatorie.

Informăm că ședințele consiliului local sînt publice și orice cetățean are dreptul să participe

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×