Două inițiative ale tinerilor din Costești au primit suport financiar din partea FpT Ialoveni

În scopul consolidării instrumentelor de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii şi la procesul de luare a deciziilor, dar şi implementării principiilor şi priorităţilor Legii cu privire la tineret şi ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, la 27 septembrie 2018, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Festivitatea de lansare a Rundei a XVII – a de Granturi Mici a  Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” şi a Săptămînii Naţionale a Voluntariatului ,,Hai în gaşca voluntarilor”, Ediţia XII, ce se va desfăşura în perioada 01 – 07 octombrie 2018, în localităţile raionului Ialoveni.

În cadrul evenimentului a avut semnarea acordurilor de colaborare şi înmânarea oficială a certificatelor de grant pentru implementarea celor 15 proiecte comunitare elaborate de grupurile de iniţiativă civică şi consiliile locale de tineret din cele 11 localităţi ale raionului Ialoveni, în perioada 28 septembrie – 15 decembrie 2018. Astfel, două proiecte din satul Costești vor primi finanțare din partea Fondului pentru Tineri Ialoveni:

 • Grupul de iniţiativă civică ,,Şah-Mat Olimp”, Costeşti, lider – Sorina RUSU, proiectul ,,Daciada sportivă”, suma aprobată – 6 000 lei pentru procurarea seturilor de şah şi a mobilierului stradal (mese şi scaune din beton) amplasate în curtea Liceului Teoretic „Olimp” din Costeşti
 • Grupul de iniţiativă civică ,,Tînărul ecolog”, Costeşti, lider – Ion RUSU, mentor – Ion DUDNICENCO, proiectul ,,Energie verde pentru o viaţă mai bună”, suma aprobată – 8 500 lei pentru procurarea materialelor pentru construcţia unei instalaţii eoliene şi lămpilor pentru iluminarea terenului de sport a Liceului Teoretic Costeşti

La această serbare au fost prezenți actorii cei mai perspicace ai dezvoltării politicilor de tineret: doamna Daniela NEDELCIUC, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriul raionului Ialoveni şi domnul Sergiu GURĂU, Director executiv, A. O. ,,Eco – Răzeni”.

În mesajul său de salut şi de susţinere, doamna Daniela NEDELCIUC, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriul raionului Ialoveni, a subliniat că, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale îşi manifestă dorinţa şi speranţa de a investi în cele mai originale, ingenioase şi reuşite activităţi de tineret, cu impact în viitor, pentru a potenţa implicarea tinerilor în pilotarea de proiecte şi propulsare de idei inovative, care contribuie la schimbarea pozitivă în societate.

Moderatorul festivităţii, domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, a menţionat că, în scopul stimulării activismului civic al tinerilor, promovării voluntariatului, Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” este implementat din anul 2010 de A. O. ,,Eco – Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, Fundaţia Est – Europeană din Moldova şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, cu desfăşurarea a 16 runde de granturi mici pentru tineri, cu realizarea a 252 de proiecte în 23 localităţi ale raionului – indicatori ce relevă potenţialul uman, valoric şi creator al tinerilor. De asemenea, a evidenţiat faptul că, în a şaptesprezecea rundă, în perioada 20 august – 17 septembrie 2018, urmare a atelierului de instruire privind scrierea proiectelor din 8 – 9 septembrie 2018, s-au depus spre finanţare 15 proiecte elaborate de grupurile de iniţiativă civică şi consiliile locale de tineret din 11 localităţi ale raionului, care au solicitat un suport financiar în valoare de 128 171 lei, dar, urmare interviului cu aplicanţii din 21 septembrie 2018, au obţinut suport financiar toate 15 proiecte, cu un buget total de 105 000 lei, dintre care 95 000 lei este contribuţia financiară a Consiliului Raional Ialoveni şi 10 000 lei este suportul Fundaţiei Est-Europene din Moldova, care asigură administrarea programului. În această rundă, pentru prima dată în istoria politicilor de tineret ale raionului Ialoveni, a fost suplimentat bugetul pentru tineret cu suma de 45 000 lei din iniţiativa frumoasă şi atitudinea generoasă a domnului Lilian CARMANU, Preşedintele Raionului Ialoveni. Tinerii prezenţi au apreciat gestul nobil al preşedintelui prin aplauze.

Pentru ca granturile oferite să demonstreze parteneriatul şi co-managementul consolidat al actorilor comunitari, a urmat procedura de înmînare a acordurilor de colaborare şi a certificatelor de grant celor 15 de grupuri de iniţiativă şi consilii locale de tineret.

Domnul Sergiu GURĂU, Director executiv A. O. ,,Eco – Răzeni” a informat echipele în cadrul unui atelier de instruire despre procedurile de implementare a proiectelor, regulile de promovare a acţiunilor desfăşurate, managementul financiar, întocmirea raportului financiar şi narativ, organizarea activităţilor din proiecte şi respectarea Calendarului Rundei a XVII  – a de granturi mici a Fondului pentru Tineri Ialoveni – o rundă destinată promovării voluntariatului, conform etapelor:

 1. Implementarea şi monitorizarea proiectelor – 28 septembrie – 15 decembrie 2018;
 2. Clubul Tinerilor Lideri Comunitari – şedinţa de coordonare/raportare intermediară – 01 noiembrie 2018;
 3. Festivalul Tinerilor Activi – 08 decembrie 2018;
 4. Raportarea narativă şi financiară – 16 – 26 decembrie 2018.

Astfel, încît, proiectele care se vor realiza, să corespundă criteriilor:

– Inovaţie (o nouă abordare a activităţilor de tineret);

– Continuitate;

– Impact asupra comunităţii, tinerilor;

– Durabilitate;

– Replicabilitate (practica poate fi implementată în alte localităţi);

– Eficienţă;

– Utilizarea raţională a resurselor (raportul cost-eficienţă);

– Participare (implicarea cetăţenilor, ONG-urilor, mass-media, în procesul de promovare a acţiunilor de tineret).

Vă prezentăm cu mîndrie finaliştii Rundei a XVII – a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”:

 1. Grupul de iniţiativă civică ,,Tînărul ecolog”, Costeşti, lider – Ion RUSU, mentor – Ion DUDNICENCO, proiectul ,,Energie verde pentru o viaţă mai bună”, suma aprobată – 8 500 lei pentru procurarea materialelor pentru construcţia unei instalaţii eoliene şi lămpilor pentru iluminarea terenului de sport a Liceului Teoretic Costeşti;
 2. Grupul de iniţiativă civică ,,Generaţia nouă”, Gangura, lider – Elena VOLCOVSCHII, mentor – Lilia ŞCHIOPU, proiectul ,,Tineri activi – viitor prosper”, suma aprobată – 8 500 lei pentru procurarea coşurilor pentru gunoi, băncilor şi arbuştilor necesare amenajării curţii laterale a Gimnaziului Gangura;
 3. Consilul Local al Tinerilor Gangura, lider – Cristina GOPLEAC, mentor – Marcel BOBEICĂ, proiectul ,,Haideţi copii la joacă! Part. 1”, suma aprobată – 8 500 lei pentru procurarea instalaţiilor terenului de joacă pentru copii din parcul localităţii;
 4. Grupul de iniţiativă civică ,,Şah-Mat Olimp”, Costeşti, lider – Sorina RUSU, proiectul ,,Daciada sportivă”, suma aprobată – 6 000 lei pentru procurarea seturilor de şah şi a mobilierului stradal (mese şi scaune din beton) amplasate în curtea Liceului Teoretic „Olimp” din Costeşti;
 5. Consilul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Elena RUSU, proiectul ,,Măgurele şi Răzeni – în drum spre casă”, suma aprobată – 8 500 lei pentru contractarea serviciilor transport autocar pentru participanţii la vizita în com. Măgurele, România;
 6. Grupul de iniţiativă civică ,,PRO – Potenţial. Rezultat. Organizare”, Puhoi, lider – Nicoleta CĂTĂRĂU, mentor – Tatiana SOLTAN, proiectul ,,Premium parc”, suma aprobată – 7 500 lei pentru procurarea arbuştilor decorativi şi a materialelor de construcţie (bănci şi urne de gunoi) necesare amenajării parcului din Puhoi;
 7. Grupul de iniţiativă civică ,,Noi suntem schimbarea”, Puhoi, lider – Adriana GRĂJDEANU, mentor – Tatiana SOLTAN, proiectul ,,Un tînăr echipat – un tînăr dezvoltat”, suma aprobată – 7 000 lei pentru procurarea inventarului sportiv necesar activităţii Clubului de aerobică a Liceului Teoretic Puhoi;
 8. Grupul de iniţiativă civică ,,Tinerii ecologişti pentru viaţă şi prosperitate”, Mileştii Mici, lider – Nadejda BUTNARI, mentor – Victoria CAPTARI, proiectul ,,Un mediu curat – o viaţă properă”, suma aprobată – 8 500 lei pentru procurarea materialului săditor, băncilor cu spetează şi a urnelor de gunoi necesare amenajării curţii Centrului socio-cultural pentru tineri din com. Mileştii Mici;
 9. Consilul Local al Tinerilor Sociteni, lider – Alexandra MOLDOVANU, mentor – Victor VUTCARIOV proiectul ,,Volunteer’s House: The End Game”, suma aprobată – 8 500 lei pentru procurarea sistemului de ventilare şi linoleum necesare amenajării finale şi dotării Centrului de tineret (Casa voluntarilor) din Sociteni;
 10. Grupul de iniţiativă civică ,,Noi suntem schimbarea”, Suruceni, lider – Lilia ROTARU, mentor – Alexandru VREMEA, proiectul ,,Reamenajarea terenului pentru tineri”, suma aprobată – 6 500 lei pentru procurarea materialeleor de construcţie necesare reabilitării/amenajării zonei adiacente a stadionului din Suruceni şi dotarea cu bare pentru practicarea sportului;
 11. Grupul de iniţiativă civică ,,Aripile viitorului”, Ţipala, lider – Ludmila CÎRMAN, mentor – Ion POPA, proiectul ,,Citius !Altius ! Fortius !”, suma aprobată – 5 500 lei pentru procurarea materialelor de construcţie necesare confecţionării instalaţiilor sportive de pe terenul din Ţipala;
 12. Consiliul Local al Tinerilor Ţipala, lider – Valeria CASTRAVEŢ, mentor – Ion POPA, proiectul ,,Confort şi interacţiune”, suma aprobată – 5 000 lei pentru procurarea materialelor de construcţie necesare confecţionării băncilor şi urnelor pentru gunoi plasate în curtea Liceului Teoretic Ţipala;
 13. Consiliul Elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Cătălina DAVID, mentori – Tatiana Pisica şi Nina BRAGA, proiectul ,,New utilities, new possibilities”, suma aprobată – 7 000 lei pentru procurarea materialelor didactice şi a echipamentului necesare dotării cabinetului de limbă engleză pentru activitatea cercului de limbi străine;
 14. Consiliul Elevilor L. T. Ruseştii Noi, lider – Marina RUSSU, mentor – Viorica CODREANU, proiectul ,,Familia – cheia succesului şcolar”, suma aprobată – 2 500 lei pentru procurarea rechizitelor de birou şi a inventarului sportiv necesare organizării activităţilor cu elevii din ciclul gimnazial şi părinţii acestora;
 15. Consiliul Elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Daniel HARITON, mentor – Andrei TONU, proiectul ,,Igiena şi sportul – temelia sănătăţii”, suma aprobată – 7 000 lei pentru procurarea mobilierului necesar dotării moderne a vestiarelor Liceului Teoretic „Aurel David” din Bardar.

Deoarece tinerii voluntari implementează aceste proiecte, coordonatorii locali ai Săptămânii  Naţionale a Voluntariatului vor asigura desfăşurarea, mediatizarea şi raportarea activităţilor de voluntariat în localităţile raionului Ialoveni, împreună cu domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret.

Tinerilor activi le dorim mult succes şi la Festivalul Tinerilor Activi vom pune în valoare şi vom scoate în evidenţă rezultatele notorii ale muncii orientate spre impactul major în comunitate !

Sursa: il.md

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×