Consiliul Local Costești se întrunește pentru ultima dată în anul 2018

Consiliul Local Costești se întrunește pentru ultima dată în anul 2018

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dna Natalia Petrea a emis dispoziţia nr.206 din 20 noiembrie 2018 prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă ordinară vineri, pe data de_30 noiembrie_2018, ora 0900 în sala de şedinţe, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Cu privire la scutirea unor părinţi din familii social-vulnerabile de taxa pentru alimentaţia copiilor în grădiniţe. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 2. Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar și imobiliar pentru anul 2019.Raportor: Borta Vera, specialist în percepre fiscal
 3. Cu privire la stabilirea și aprobarea taxelor locale pentru anul 2019. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 4. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică a unităţii administrativ- teritoriale a satului Costeşti, raionul Ialoveni. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 5. Cu privire la aprobarea bugetului satului Costești, raionul Ialoveni în prima lectură.Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare
 6. Cu privire la acordarea unor mijloace financiare. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 7. Cu privire la schimbarea modului de folosință a unui teren. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar
 8. Cu privire la modificarea/completarea unei decizii. Raportor: Petrea Natalia, primar
 9. Cu privire la schimbarea terenului din Fondul de Rezervă a primăriei în proprietate. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar
 10. Cu privire la tăieri de produse principale și diverse. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar
 11. Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere pentru conducătorii instituțiilor de învățămînt pentru anul 2019.Raportor: Grigorița Zinaida, contabil șef
 12. Cu privire la amplasarea de către ÎCS „Red Union Fenosa” SA a unui nou punct de transformare pe teritoriul s. Costești . Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 13. Cu privire la desemnarea sectoarelor de drum pentru reparații în anul 2019.  Raportor: Natalia Petrea, primar
 14. Cu privire la redistribuirea mijloacelor din bugetul local. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare
 15. Cu privire la aprobarea Acordului de asociere intercomunitară privind asigurarea activității Serviciului teritorial de salvatori și pompieri.Raportor:Natalia Petrea, primar
 16. Cu privire la corectarea unor artere de circulație. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 17. Cu privire la prelungirea contractului de arendă. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 18. Cu privire la activitatea Comunității Religioase Biserica Creștină Penticostală „Betel”. Raportor: Natalia Petrea, primar
 19. Cu privire la corectarea unor erori cadastrale. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 20. Cu privire la scutirea de plata impozitelor pentru anul 2018.Raportor: Budeanu Ana, specialist în percepere fiscală
 21. Cu privire la aprobarea iniţierii parteneriatului public-privat în privinţa serviciului de gospodărie comunală. Raportor:Natalia Petrea, primar
 22. Cu privire la aprobarea bugetului satului Costești, raionul Ialoveni în a doua lectură. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare
 23. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între satul Costeşti, raionul Ialoveni, Republica Moldova şi comuna Vetrișoaia, judeţul Vaslui, România. Raportor: Natalia Petrea, primar
 24. Cu privire la casarea unor mijloace fixe. Raportor: Tatiana Gîlca, specialist în contabilitate
 25. Cu privire la scoaterea la licitație a unor terenuri. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 26. Cu privire la aprobarea unor plăți. Raportor: Natalia Petrea, primar
 27. Cu privire la confirmarea gradului de funcționar public secretarului Consiliului sătesc Costești.

Proiectele de decizii pot fi consultate Proiecte_de_Decizii_30_Noiembrie_2018

Această ședință este ultima în anul 2018. Informăm cetățenii că ședințele consiliului local sînt publice și poate participa orice cetățean.