Consiliul Local Costești se întrunește pentru ultima dată în anul 2018

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dna Natalia Petrea a emis dispoziţia nr.206 din 20 noiembrie 2018 prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă ordinară vineri, pe data de_30 noiembrie_2018, ora 0900 în sala de şedinţe, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Cu privire la scutirea unor părinţi din familii social-vulnerabile de taxa pentru alimentaţia copiilor în grădiniţe. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 2. Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar și imobiliar pentru anul 2019.Raportor: Borta Vera, specialist în percepre fiscal
 3. Cu privire la stabilirea și aprobarea taxelor locale pentru anul 2019. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 4. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică a unităţii administrativ- teritoriale a satului Costeşti, raionul Ialoveni. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 5. Cu privire la aprobarea bugetului satului Costești, raionul Ialoveni în prima lectură.Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare
 6. Cu privire la acordarea unor mijloace financiare. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 7. Cu privire la schimbarea modului de folosință a unui teren. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar
 8. Cu privire la modificarea/completarea unei decizii. Raportor: Petrea Natalia, primar
 9. Cu privire la schimbarea terenului din Fondul de Rezervă a primăriei în proprietate. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar
 10. Cu privire la tăieri de produse principale și diverse. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar
 11. Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere pentru conducătorii instituțiilor de învățămînt pentru anul 2019.Raportor: Grigorița Zinaida, contabil șef
 12. Cu privire la amplasarea de către ÎCS „Red Union Fenosa” SA a unui nou punct de transformare pe teritoriul s. Costești . Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 13. Cu privire la desemnarea sectoarelor de drum pentru reparații în anul 2019.  Raportor: Natalia Petrea, primar
 14. Cu privire la redistribuirea mijloacelor din bugetul local. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare
 15. Cu privire la aprobarea Acordului de asociere intercomunitară privind asigurarea activității Serviciului teritorial de salvatori și pompieri.Raportor:Natalia Petrea, primar
 16. Cu privire la corectarea unor artere de circulație. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 17. Cu privire la prelungirea contractului de arendă. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 18. Cu privire la activitatea Comunității Religioase Biserica Creștină Penticostală „Betel”. Raportor: Natalia Petrea, primar
 19. Cu privire la corectarea unor erori cadastrale. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 20. Cu privire la scutirea de plata impozitelor pentru anul 2018.Raportor: Budeanu Ana, specialist în percepere fiscală
 21. Cu privire la aprobarea iniţierii parteneriatului public-privat în privinţa serviciului de gospodărie comunală. Raportor:Natalia Petrea, primar
 22. Cu privire la aprobarea bugetului satului Costești, raionul Ialoveni în a doua lectură. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare
 23. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între satul Costeşti, raionul Ialoveni, Republica Moldova şi comuna Vetrișoaia, judeţul Vaslui, România. Raportor: Natalia Petrea, primar
 24. Cu privire la casarea unor mijloace fixe. Raportor: Tatiana Gîlca, specialist în contabilitate
 25. Cu privire la scoaterea la licitație a unor terenuri. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 26. Cu privire la aprobarea unor plăți. Raportor: Natalia Petrea, primar
 27. Cu privire la confirmarea gradului de funcționar public secretarului Consiliului sătesc Costești.

Proiectele de decizii pot fi consultate Proiecte_de_Decizii_30_Noiembrie_2018

Această ședință este ultima în anul 2018. Informăm cetățenii că ședințele consiliului local sînt publice și poate participa orice cetățean.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×