SE ANUNȚĂ PRIMA ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL COSTEȘTI DIN ACEST AN

 1. În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dna Natalia Petrea a emis dispoziţia nr.6 din 18.01.2019  prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă extraordinară

  Marți, pe data de 22.01.2019, ora 0900  în sala de şedinţe, cu următoarea ordine de zi:

   

  1. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe teritoriul s.Costești. Raportor: Petrea Natalia,primar.
  2. Cu privire la modificarea statelor de personal. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare
  3. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale s.Costești r.Ialoveni. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar
  4. Cu privire la completarea deciziei nr.4/6 din 27 iulie 2018 privind scoaterea la licitație și darea în arendă . Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
  5. Cu privire la anularea rezultatelor licitaţiei din 27 iulie 2017. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar
  6. Cu privire la scoaterea la licitație. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar
  7. Cu privire la abrogarea unei decizii . Raportor: Tatiana Levinte, secretar Cons.Sătesc
  8. Cu privire la aprobarea proiectului ”Costești – Capitala tineretului 2019” . Raportor: Petrea Natalia,primar
  9. Cu privire la distribuirea soldului disponibil. Raportor: Zinaida Grigorița, contabil-șef

 

Ședințele Consiliului Local sînt publice și la ele are dreptul să asiste orice cetățean care dorește.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×