Seminar pentru pomicultori !!!

A V I Z

Vineri, 01 februarie 2019, cu începere de la orele 09:00 în incinta Consiliului raional Ialoveni, sala mare de ședințe

Serviciul agricol din cadrul Direcției Economie desfășoară un seminar teoretico-practic cu tematica:

“Recomandații în combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi. Specificul tăiatului în uscat al pomilor în anul 2019”

Invitați la seminar: Conducători și specialiști ai unităților agricole corporative (CAP,SRL, SA) conducători ai gospodăriilor țărănești, persoane fizice proprietari de terenuri, formatori locali ș.a.

Reprezentanți:

Mihail MAGHER – doctor, conferenţiar cercetător la Institutul Științifico – Practic de Horticultură.

Ion GROSU – doctor în știința agricolă, șef secție tehnologii moderne în horticultură al Institutul Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare.

Larisa Munteanu – șef secție sănătatea plantelor și control semincer DRSA Ialoveni.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×