Granturi pentru tineri cu vârsta între 18 – 35 ani din localitățile raionului Ialoveni

Începând cu 1 august 2018, în raionul Ialoveni se implementează proiectul „Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene, proiect administrat de Asociația Obștească “Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni.

Proiectul presupune, atât instruiri în domeniul antreprenoriatului, cât și finanțarea sub formă de grant a proiectelor pentru lansarea și/sau dezvoltarea ideilor de afaceri, inițiate de tineri cu vârsta între 18 – 35 ani din localitățile raionului Ialoveni.

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de maxim 420 000 lei. Suma maximă oferită per beneficiar(ă)/plan de afaceri nu va depăși 75 000 lei. În total vor fi acordate cel puțin 6 (șase) granturi.

Nu există priorități și nici limite privind domeniile sau genurile de activitate economică conform CAEM pentru elaborarea și implementarea planurilor de afaceri, cu excepția activităților economice din domeniile: jocuri de noroc, petrolier, tutun, alcool, armament, pesticide.

Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul Concursului planurilor de afaceri, va începe la 1 iulie 2019 și nu va depăși data de 30 iunie 2020.

Concursul planurilor de afaceri se adresează tinerilor (femei și bărbați) și antreprenorilor care sunt persoane fizice sau persoane juridice din localitățile raionului Ialoveni, și întrunesc următoarele condiţii primare de eligibilitate:

Pentru persoane fizice:
– persoană cu vârsta de la 18 până la 35 ani;
– are reședința în una dintre localitățile raionului Ialoveni;
– nu are datorii față de bugetul local și/sau național;
– are elaborat un Plan de afaceri pentru participarea la concurs;
– să dispună de contribuție proprie (numerar și/sau active imobilizate) necesară pentru realizarea afacerii în valoare de minim 20% din suma totală a investiției;

Pentru persoane juridice:
– întreprindere care activează într-o localitate din raionul Ialoveni și este subiect al legislației în vigoare;
– asociatul majoritar care este și aplicant la Concursul planurilor de afaceri are vârsta între 18 și 35 de ani;
– are elaborat un Plan de afaceri pentru participarea la concurs;
– întreprinderea dispune de activitate operațională (dacă întreprinderea nu activează, solicitantul poate participa ca persoană fizică);
– să nu aibă restanțe la plăţile scadente faţă de instituţii financiare bancare şi/sau nebancare sau datorii la impozite şi taxe la bugetul local și/sau național;
– să nu se afle în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare.

Cererile și setul de documente pentru participare la Concursul planurilor de afaceri vor fi depuse la sediul Asociației Obștești „Eco-Răzeni” din r. Ialoveni, satul Răzeni, MD 7728, str. Ștefan cel Mare 49/1b sau pot fi scanate și trimise la adresa de email: [email protected], cu mențiunea: Concurs planuri de afaceri 2019. Telefon de contact: 026873325 sau 079641243 (Sergiu Gurău, director program).

Termen limită de depunere a dosarelor este 19 iunie 2019. Dosarele depuse după termenul limită indicat nu vor fi admise pentru participare în cadrul Concursului planurilor de afaceri.

Mai multe detalii despre etapele de organizare a Concursului planurilor de afaceri, conținutul dosarului de aplicare (găsești mai jos formularele pentru descărcare), cheltuielile eligibile și criteriile de selecție găsiți în Regulamentul de organizare a Concursului planurilor de afaceri, ediția I-îi, 2019.

Calendarul Concursului planurilor de afaceri:

Nr. Etapa Perioada
1 Sesiuni de instruire în domeniul inițierii și administrării afacerilor 17 martie – 21 aprilie 2019
2 Consultații privind modul de elaborare a planurilor de afaceri (prin email sau la telefon) 1 mai – 19 iunie 2019
3 Termenul limită pentru depunerea dosarelor 19 iunie 2019
4 Interviuri cu aplicanții. Prezentarea ideilor de afaceri. 21, 22 iunie 2019
5 Evaluarea dosarelor 19 – 27 iunie 2019
6 Anunțarea rezultatelor 27 iunie 2019
7 Semnarea contractelor de grant 28 iunie 2019
8 Sesiuni de consultații / mentorat în domeniul gestionării afacerilor august – octombrie 2019
9 Forumul regional al tinerilor antreprenori 17 octombrie 2019
10 Raport narativ și financiar privind progresul afacerii (I) 30 noiembrie 2019
11 Gala Tinerilor Antreprenori Ialoveni 27 iunie 2020
12 Raport narativ și financiar privind progresul afacerii (II) 30 iunie 2020

Descarcă formularele pentru aplicanți:

Anexa nr. 1: Formular Plan de afaceri
Anexa nr. 2: Formulare proiecții financiare
Anexa nr. 3: Model de buget al proiectului
Anexa nr. 4: Cerere de participare la concurs pentru persoane fizice
Anexa nr. 5: Cerere de participare la concurs pentru persoane juridice
Anexa nr. 6: Declarație pe propria răspundere privind lipsa datoriilor la bugetul local și național pentru solicitant(ă) persoană fizică
Anexa nr. 7: Declarație pe propria răspundere privind lipsa datoriilor la bugetul local și național pentru solicitant(ă) persoană juridică
Anexa nr. 8: Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal
Anexa nr. 9: Formular Curriculum Vitae (CV)
Anexa nr. 10: Formular prezentare pentru proba individuală

Îți mulţumim pentru interesul manifestat pentru acest program şi îți urăm mult succes!

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×