ATENȚIE! CONCURS LA FUNCȚII PUBLICE VACANTE ÎN PRIMĂRIA COSTEȘTI!

Primăria Costești, raionul Ialoveni, anunță desfășurarea concursului pentru angajarea în următoarele funcții publice vacante de:

-Specialist în percepere fiscală – 1 unitate;

-Secretar al primarului satului Costești – 1 unitate.

Actele necesare pentru participarea la concursuri:

– cerere de participare la concurs (în format liber);

– copia buletinului de identitate;

– copia actului de studii;

– copia carnetului de muncă;

– curriculum vitae;

– cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Candidatul trebuie să fie întrunească cumulativ în condiții:

1. să dețină cetățenia Republicii Moldova;

2. să posede studii superioare în domeniu.

3. să cunoască limba de stat;

4. să fie apt din punct de vedere la sănătății pentru exercitarea funcțiilor publice.

Dosarele se vor depunde la Primăria Costești pînă la data de 15.01.2021, ora 12.00 la secretarul Consiliului Local, doamna Lilia Crețu.

Informații suplimentare la numărul de telefon 026851238.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×