Informație privind Darea de seamă pentru anul 2020

Direcția deservire fiscală Ialoveni din cadrul DGAF Centru, în scopul eficientizării administrării fiscale, intervine cu rugămintea către fondatorii gospodăriilor țărănești (de fermier) din satul Costești să prezinte Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), conform Anexei 5 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 125 din 04 octombrie 2017, cu modificările și completările ultlerioare.

Darea de seamă nominalizată se prezintă de către persoanele fizice: întreprinzători individuaki (Gospodării țărănești de fermier), avocați, notari, executori judecătorești, administratori autorizați și persoanele fizice ce desfășoară activitate indepdendentă în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), care au obținut dreptul de a desfășura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă.

Termenul de prezentare a dării de seamă pentru anul 2020 la Serviciul Fiscal de Stat este până la data de 15 ianuarie 2021. În caz de careva neclarități, rugăm să contactați la nr. de telefon 0268 21782.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×