Anunț pentru cetățenii care nu au achitat impozitul funciar și a bunurilor imobiliare

Primăria satului Costești solicită cetățenilor satului Costești, care nu au achitat impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare pentru anul 2021 sau anii precedenți să achite cît mai curând posibil. Termenul limită pentru achitare este 30 iunie 2021.

Cetățenii restanțieri la impozitele locale sânt invitați să le achite  în incinta Primăriei Costești, etajul I, de luni până vineri, între orele 08.00-17.00, (pauza de masă este între 12.00-13.00).

Informăm că în urma verificărilor datelor din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat s-a constatat că la data 31.12.2020, suma impozitelor funciare și imobiliare neachitate de către cetățenii din satul Costești este deosebit de mare.

Primăria Costești mulțumește anticipat pentru aportul cetățenilor la reducerea impozitelor pe proprietate și promovarea în rândul contribuabilor a achitării depline și în termen a tuturor taxelor și vine respectuos cu solicitarea către cetățenii restanțieri să achite impozitele în vederea stingerii obligațiilor fiscale și evitarea penalităților/amenzilor.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×