Se anunță ședința extraordinară a Consiliului Local Costești

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 și art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, primarul satului Costești, dl Ilie Ionaș a emis dispoziția nr. 32 din 02.02.2024, prin care a dispus convocarea consiliului local Costești în ședință extraordinară la data de 06.02.2024, ora 15:00 în sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii Municipale. Raportor: Ilie Ionaș, primar
 2. Cu privire la prelungirea termenului de locațiune a spațiilor neutilizate ale IMSP „Centrul de Sănătate Costești”. Raportor: Ilie Ionaș, primar
 3. Cu privire la soluționarea conflictului de interese. Raportor: Ilie Ionaș, primar
 4. Cu privire la examinarea unei cereri. Raportor: Valentina Pavalachi, secretarul consiliului

Comisia Finanțe, Diaconu Gheorghe, președinte – 06.02.2024, marți, ora 13:30

Comisia Drept, Mereacre Danu, președinte – 06.02.2024, marți, ora 14:00

Conform art. 19, alin 1 din Legea APL, prezența consilierilor la comisiile de specialitate și ședință este obligatorie.

Proiect 2/1

Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea

funcţiei de Administrator al Întreprinderii Municipale

În conformitate cu prevederile art.14, alin.(1) din legea nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la administrația publică locală, art.7, alin.(4) din Legea nr.246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal, pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală,

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI

DECIDE:

 1. Se constituie Comisia de concurs pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii municipale „Gospodăria Comunal-Locativă Costești”, în următoarea componență:
 • Turcan Victor, viceprimar, președintele comisiei de concurs;
 • Pavalachi Valentina, secretarul consiliului, secretarul comisiei de concurs;
 • Diaconu Gheorghe, consilier, membrul comisiei;
 • Negru Ion, consilier, membrul comisiei
 • Perevoznic Diana, specialist, membrul comisiei

 Membrii supleanţi:

 • Grigorița Zinaida, specialist primăria Costești;
 • Mereacre Oleg, consilier al consiliului sătesc;
 1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Locativă Costești”.
 2. Comisia de concurs îşi va desfăşura activitatea în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului menționat la pct.2.
 3. Prezenta decizie se va aduce la cunoștința persoanelor vizate.
 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina dlui Ilie Ionaș, primar al satului Costești.

Proiect 2/2

Cu privire la prelungirea termenului de locațiune

a spațiilor neutilizate ale IMSP „Centrul de Sănătate Costești”

În conformitate cu prevederile art.14, alin.(2), lit.d) din Legea nr.439/2006 cu privire la Administrația Publică Locală, art.1280 din Codul Civil al Republicii Moldova,

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se aprobă prelungirea termenului contractului de locațiune a spațiilor neutilizate ale IMSP „Centrul de Sănătate Costești”, cu suprafața totală de 49,9 m2, încheiat cu compania SA „Sanfarm-Prim” pînă la 31.12.2024.
 2. Se împuternicește dl Ilie Ionaș, primar, să semneze acordul de prelungire a termenului contractului de locațiune.

Proiect 2/3

Cu privire la soluționarea conflictului de interese

În conformitate cu articolul 14 al Legii nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale, luând în considerare necesitatea respectării intereselor organizației publice Primăria Costești, având în vedere declarația privind conflictul de interese real depusă de către dna Pavalachi Valentina, secretarul consiliului sătesc Costești din data de 05.02.2024, prin care invocă conflictul de interese cu administratorul SRL „Antar Salubrizare”, dna Parascovia Ionaș,

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI

DECIDE:

 1. Se deleagă responsabilitatea de luare a deciziei privind semnarea contractului de achiziții de mică valoare, a facturilor fiscale și a ordinelor de plată pentru procurarea serviciilor de colectare a deșeurilor cu SRL „Antar Salubrizare”, IDNO 1022600049732, în sumă totală de 218.160,00 lei pentru anul 2024, către dl Victor Țurcan, viceprimar al satului Costești.
 2. Prezenta decizie se va aduce la cunoștința persoanelor vizate contra semnătură.
 3. Prezenta decizie se va comunica ANI și OT Chișinău al Cancelariei de Stat a RM.

Proiect 2/4-1

Cu privire la examinarea unei cereri

În conformitate cu prevederile art.14, alin.1 din Legea nr.439/2006 cu privire la Administrația Publică Locală, examinând demersul dnei Maria Bivol, directoarea Liceului Olimp, în baza avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate,

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se alocă suma de ___________ pentru procurarea materialelor de construcție pentru a schimba podeaua în sala de clasă nr. 21 cu suprafața de 55 m2. Sursa: cod ECO _____________
 2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Borta Elena, contabil-șef.

Proiect 2/4-2

Cu privire la examinarea unei cereri

În conformitate cu prevederile art.14, alin.1 din Legea nr.439/2006 cu privire la Administrația Publică Locală, examinând cererea dnei Grigorița Ana, în baza avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate,

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se alocă suma de ___________ ajutor material unic dnei Grigorița Ana. Sursa: cod ECO 272600 – ajutoare unice.
 2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Borta Elena, contabil-șef.

Proiect 2/4-3

Cu privire la examinarea unei cereri

În conformitate cu prevederile art.14, alin.1 din Legea nr.439/2006 cu privire la Administrația Publică Locală, examinând demersul dlui Ionaș Veaceslav, președintele Organizației Primare a veteranilor de război, în baza avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate,

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se alocă suma de 48300 lei ajutor material unic pentru veteranii războiului pentru independența RM și veteranii războiului din Afganistan ( în total 161 persoane, a câte 300 lei pentru fiecare). Listele se anexează. Sursa: cod ECO 272600 – ajutoare unice.
 2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Borta Elena, contabil-șef.

 

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×