Responsabilitatea Civică: Protejăm Mediul Înconjurător în Satul Costești

Primăria satului Costești atenționează persoanele, care deversează apele uzate în apele de suprafaţă, în canalele de irigare şi de desecare, pe terenuri/drumuri sau alte locuri neautorizate, că vor fi sancționate cu amendă maximă pentru nerespectarea regulilor de asigurare a curăţeniei și de protecție a apelor.

Conform pct. 5, subpct. (1) din Regulamentul privind asigurarea curățeniei și buna gospodărire în s.Costești, aprobat prin decizia consiliului local, se interzice deversarea pe terenuri a apelor uzate şi a nămolului, provenite de la unităţile industriale, gospodăriile individuale.

Astfel, în cazul în care persoana va încălca regulile de menținere a curățeniei și de protecție a apelor, aceasta va fi atrasă la răspundere contravențională, în baza art.113, alin.(5) din Codul Contravențional, care prevede că deversarea, în apele de suprafaţă, în canalele de irigare şi de desecare, pe terenuri, indiferent de modul lor de folosinţă, şi în reţeaua publică de canalizare sau în alte locuri neautorizate, a apelor uzate neepurate, provenite din activităţi casnice şi noncasnice, a celor poluate termic, a apelor contaminate cu germeni patogeni şi cu paraziţi, a produselor sau reziduurilor petroliere şi a altor poluanţi se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale (de la 900 lei la 1500 lei) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale (de la 9000 lei la 15000 lei) aplicată persoanei juridice..

Ținem să vă informăm că poluarea apelor afectează viața și sănătatea noastră, respectiv protecția mediului înconjurător ține de responsabilitatea fiecăruia din noi.

Să fim conștienți…

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×