Ședința extraordinară a consiliul sătesc Costești din 29. 03. 2024 (LIVE)

Se convoacă în ședința extraordinară consiliul sătesc Costești la data de 29.03.2024, ora 1000 în sala de ședințe a primăriei Costești, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Cu privirea la atribuirea mandatului vacant de consilier în consiliul sătesc Costești. Raportor: secretarul consiliului sătesc
  2. Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru angajare în funcția vacantă de administrator al întreprinderii municipale. Raportor: secretarul consiliului sătesc
  3. Cu privire la aprobarea unor regulamente. Raportor: secretarul consiliului sătesc
  4. Cu privire la aprobarea instalării indicatoarelor de semnalizare rutieră pe drumul adiacent Complexului Turistic Sportiv Costești. Raportor – Ionaș Veaceslav – specialist
  5. Cu privire la aprobarea instalării denivelărilor artificiale în preajma instituțiilor de învățământ preșcolar și școlar din s. Costești. Raportor – Ionaș Veaceslav – specialist
  6. Cu privire la participarea Primăriei Costești în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – Durabilitate prin Solidaritate. Raportor: Ilie Ionaș, primar
  7. Cu privire la aprobarea transmiterii în subarenda a terenului. Raportor: secretarul consiliului sătesc
  8. Cu privire la examinarea raportului privind executarea bugetului pe anul 2023. Raportor: Borta Elena, contabil-șef
  9. Cu privire la examinarea Actului de control tematic. Raportor: Borta Elena, contabil-șef
  10. Cu privire la înființarea Școlii Sportive pentru Copii și Tineret Costești. Raportor: Ilie Ionaș, primar
  11. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor: Borta Elena, contabil-șef
  12. Cu privire la modificarea și completarea unor decizii. Raportor: secretarul consiliului sătesc
  13. Cu privire la anularea rezultatelor licitației. Raportor: secretarul consiliului sătesc
  14. Cu privire la expunerea unui teren la licitație pentru dare în arendă. Raportor: secretarul consiliului sătesc
  15. Cu privire la delimitarea unor bunuri imobile. Raportor: Borta Fiodor, specialist
  16. Cu privire la casarea unor mijloace fixe. Raportor: Țurcan Victor, viceprimar, președintele comisiei de casare
  17. Cu privire la instituirea centrului unificat de prestare a serviciilor publice (CUPS) în primăria Costești
  18. Cu privire la acordarea unei împuterniciri viceprimarului. Raportor: Ilie Ionaș, primar
  19. Cu privire la acordarea sporului pentru consolidarea capacităților manageriale ale personalului din cadrul autorităților publice locale. Raportor: Borta Elena, contabil-șef
  20. Cu privire la graficul sistării activității grădinițelor din s. Costești. Raportor: secretarul consiliului sătesc
  21. Cu privire la examinarea unor cereri. Raportor: secretarul consiliului sătesc

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×