Ședința ordinară a consiliului local Costeși din data de 03.05.2024, ora 09:00 (LIVE)

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 și art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, primarul satului Costești, dl Ilie Ionaș a emis dispoziția nr. 99 din 26.04.2024, prin care a dispus convocarea consiliului local Costești în ședință ordinară la data de 03.05.2024, ora 09:00 în sala de ședințe, cu următoarea

ordine de zi:

  1. Cu privirea la desemnarea membrului în consiliul de administrație a instituțiilor de învățământ din s. Costești. Raportor: secretarul consiliului sătesc
  2. Cu privire la examinarea demersului Ministerului Mediului al Republicii Moldova și inițierea lucrărilor de delimitare în mod selectiv a terenului proprietate publică. Raportor: Ilie Ionaș, primar
  3. Cu privire la aprobarea contribuției în mărime de 10% la proiectul de renovare a infrastructurii apeductului din Costești, depus spre finanțare la guvernul Sloveniei. Raportor: Sergiu Railean, administratorul gospodăriei comunale
  4. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor: Borta Elena, contabil-șef
  5. Cu privire la modificarea unei decizii. Raportor: secretarul consiliului sătesc
  6. Cu privire la siguranța copiilor pe terenurile sportive din s. Costești. Raportor: secretarul consiliului sătesc
  7. Cu privire la redistribuirea mijloacelor din bugetul local. Raportor: Perevoznic Diana, specialist
  8. Cu privire la examinarea unor cereri. Raportor: secretarul consiliului sătesc
  9. Cu privire la rezoluțiunea contractelor de locațiune a fântânilor arteziene
 
 

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×