Tinerii din satul Costești instruiți în elaborarea și implementarea proiectelor

1La 29 noiembrie 2015, în sala de festivităţi a Centrului Republican pentru Copii şi Tineret ,,Artico”, mun. Chişinău, s-a desfăşurat Atelierul de instruire ,,Redactarea unei cereri de finanţare. Managementul proiectelor”, la care au participat tineri din localităţile: Ialoveni, Răzeni, Nimoreni, Costeşti, Cigîrleni, Bardar, Mileştii Mici, Ţipala, precum şi reprezentanţii consiliilor raionale de tineret: Orhei, Ialoveni, Anenii Noi, Ungheni, Criuleni, Drochia, Floreşti şi Chişinău. Din satul Costești au participat patru tineri din cadrul grupurilor de inițiativă, care implementează proiecte cu suportul Fomdului pentru Tineri Ialoveni.

 

Evenimentul este organizat de administraţia raionului Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni”, Fondul pentru Tineri Ialoveni, Consiliul Raional de Tineret Ialoveni, în scopul consolidării capacităţilor Reţelei Naţionale a Consiliilor Raionale de Tineret, dar şi a tinerilor activi din localităţile raionului. 

 

În deschiderea atelierului, domnul Victor Pletosu, specialist raional în domeniul politicilor de tineret, a menţionat că, elaborarea şi implementarea proiectelor este necesară pentru dezvoltarea serviciilor pentru tineret în comunităţi.

 

De asemenea, domnul Sergiu Gurău, preşedinte, A. O. ,,Eco-Răzeni”, a subliniat că, prin acest atelier se oferă posibilitatea tinerilor de a învăţa prin activităţi de educaţie non-formală, scrierea şi monitorizarea implementării proiectelor.

 

Domnişoara Maria Levinte, secretarul Consiliului Raional de Tineret Ialoveni, a spus că activitatea este organizată în contextul în care, Consiliul Raional de Tineret Ialoveni deţine preşedinţia trimestrială a Reţelei Naţionale a Consiliilor Raionale de Tineret, iar la viitoarele runde de granturi ale Fondului pentru Tineri sperăm că se vor depune proiecte cît mai calitative.

 

Moderatoarea atelierului, doamna Olga Gordilă, expert, Fundaţia pentru Dezvoltare din Moldova, a instruit cei 40 de participanţi referitor la subiectele:

 • ,,Ce este un proiect” ?;
 • ,,Titlul proiectului”;
 • ,,Rezumatul proiectului”;
 • ,,Descrierea problemei abordate şi justificarea proiectului”;
 • ,,Descrierea beneficiarilor şi a grupurilor-ţintă ale proiectului”;
 • ,,Scopul şi obiectivele proiectului”;
 • ,,Planul de activităţi şi metodele de implementare a proiectului”;
 • ,,Descrierea rezultatelor aşteptate”;
 • ,,Descrierea durabilităţii şi a impactului proiectului”;
 • ,,Bugetul detaliat al proiectului”;
 • ,,Descrierea organizaţiei şi a echipei care implementează proiectul”.

 

În cadrul ultimii sesiuni a atelierului participanţii au discutat şi analizat Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale ale tinerilor, care urmează a fi redactat şi propus spre aprobare Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

 

Tinerii au beneficiat de pauză de prînz şi rambursarea cheltuielilor de deplasare din atitudinea generoasă a A. O. ,,Eco-Răzeni” şi a Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×