Consiliul Local al satului Costești se convoacă în data de 24 decembrie 2015

1În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 și art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, primarul satului Costești, Natalia Petrea a emis dispoziția nr. 236 din 07.12.2015 prin care a dispus convocarea consiliului sătesc Costești în ședință ordinară

 

pe data de 24.12.2015, ora 0900 în sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Cu privire la ridicarea mandatului de consilier. Raportor: Pavalachi Valentina – secretarul consiliului
 2. Cu privire la instituirea comisiei administrative. Raportor: Pavalachi Valentina – secretarul consiliului
 3. Cu privire la stabilirea și aprobarea taxelor locale pentru anul 2016. Raportor: Pavalachi Valentina – secretarul consiliului
 4. Cu privire la acceptarea unui pachet de acţiuni ale statului. Raportor: Petrea Natalia – primar
 5. Cu privire la aprobarea bugetului satului Costești pentru anul 2016. Raportor: Perevoznic Diana – specialist planificare
 6. Cu privire la aprobarea unor taxe pentru anul 2016. Raportor: Pavalachi Valentina, secretarul consiliului
 7. Cu privire la încheierea contractelor de prestare a serviciilor în anul 2016. Raportor: Petrea Natalia, primar
 8. Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar și imobiliar pentru anul 2016. Raportor: Borta Vera – specialist percepere fiscală
 9. Cu privire la aprobarea taxei pentru instruire la Școala de Muzică din s. Costești pentru anul 2016. Pavalachi Valentina – secretarul consiliului
 10. Cu privire la scutirea de la plata pentru alimentare la grădiniță a copiilor din familii social-vulnerabile. Pavalachi Valentina – secretarul consiliului
 11. Cu privire la stabilirea limitei de combustibil pentru anul 2016. Raportor: Petrea Natalia – primar
 12. Cu privire la alocarea unor sume de bani. Raportor: Petrea Natalia – primar
 13. Cu privire la executarea bugetului s. Costești pe 9 luni ale anului 2015. Raportor: Perevoznic Diana – specialist planificare
 14. Cu privire la expunerea la licitație a unor încăperi neutilizate. Raportor: Petrea Natalia – primar
 15. Cu privire la formarea bunurilor imobile. Raportor: Diaconu Andrei – specialist reglementarea regimului funciar
 16. Cu privire la examinarea unor cereri. Raportor: Pavalachi Valentina – secretarul consiliului
 17. Cu privire la aprobarea planului de activitate al Consiliului sătesc Costești pe I trimestru al anului 2016. Raportor: Pavalachi Valentina – secretarul consiliului
 18. Cu privire la atribuirea a două locuri de casă. Raportor: Petrea Natalia, primar
 19. Cu privire la  organizarea lucrărilor publice pe teritoriul s. Costești și finanțarea lor. Raportor: Petrea Natalia – primar
 20. Cu privire la darea în locațiune a spațiului din incinta centrului de sănătate. Raportor: Petrea Natalia – primar
 21. Cu privire la vînzarea terenului aferent. Raportor: Petrea Natalia – primar
 22. Cu privire la acceptarea transmiterii obiectului “Casa de ambalare pentru păstrarea şi proce-sarea fructelor, legumelor şi strugurilor din s.Costeşti” în proprietatea primăriei Costești. Raportor: Petrea Natalia – primar

 

Şedințele consiliilor locale sunt publice şi la ele are dreptul să asiste orice cetățean care dorește.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×