Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi social-culturale, turism, cultură şi sport

Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi social-culturale, turism, cultură şi sport
  1. Borta Alexandra – PD
  2. Negru Gheorghe – PLDM
  3. Bivol Damian – PD
  4. Diaconu Alexei – PLDM
  5. Mereacre Elena – PLDM
  6. Midoni Tudor – PL
  7. Stepanuc Ivan – PD