Cetăţenii din regiunea Gîrlea au aprobat unanim contribuţia pentru renovarea apeductului

votDuminică, 17 ianuarie 2016, ora 9.00 în regiunea Gîrlea, Primăria satului Costeşti, în colaborare cu A.O. Alternativa, au organizat adunarea cetăţenilor care sunt consumatori ai apei potabile de la fîntîna arteziană ”La Nucuşori”, care este de o calitate nesatisfăcătoare, și necesită conectarea urgentă la altă sursă de apă de calitate. Adunarea a avut scopul de a informa direct cetăţenii despre proiectul ”Apă de calitate pentru locuitorii satului Costeşti”.

 

La eveniment au fost prezenţi aproximativ 70 de cetăţeni, grupul de implementare a proiectului, în frunte cu primarul şi viceprimarul satului, 4 consilieri locali, agenţi economici, şi specialiştii în aprovizionare cu apă. În cadrul adunării, cetăţenii au fost informaţi despre planul proiectului, costurile totale, suma oferită grant din partea Fundaţiei Est-Europene şi necesitatea acoperirii de către populaţie, traseul care îl va avea apeductul, modalităţile de implicare a cetăţenilor şi alte momente care ţin direct de implementarea proiectului. De asemenea s-a stabilit taxa necesară pentru a fi colectată şi procedura colectării, în valoare de 1000 de lei. S-a stabilit, că începînd cu 17 ianuarie 2016, beneficiarii apeductului renovat se vor prezenta la Primărie cu buletinul de identitate şi să scrie o cerere, prin care se obligă să contribuie cu suma necesară. Persoanele care vor dori să achite, vor depune suma la contabilitatea primăriei unde vor primi chitanţa ca dovadă de plată.

 

Consilierul Gheorghe Negru, directorul Centrului de Sănătate Costeşti, a subliniat importanţa calităţii apei pentru sănătatea populaţiei şi necesitatea urgentă de a implementa proiectul. Maria Bivol, preşedintele A.O. Alternativa a menţionat că este foarte important ca 2populaţia să sesizeze autorităţile publice locale atunci cînd se confruntă cu o problemă de interes general şi să o comunice prin intermediul petiţiilor, aşa cum a procedat consilierul local Ion Stepaniuc împreună cu un grup de cetăţeni din sectorul Gîrlea. Întrebaţi de către Natalia Petrea, primarul satului Costeşti dacă aprobă implementarea proiectului şi taxa stabilită, cetăţenii prezenţi au votat unanim.

 

Amintim că A.O. Alternativa, în colaborare cu Primăria satului Costeşti au dat start implementării proiectului ”Apă de calitate pentru locuitorii satului Costeşti”, începînd cu 15 decembrie 2015, care prevede instalarea 1,5 km de apeduct nou şi un rezervor cu capacitate mai mare.

 

Acest proiect este implementat de către Asociaţia Obştească Alternativa cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.      

discalimer                            

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×