Satul Costești la înălțime în cadrul festivității de înmînare a certificatelor de grant

        La 24 martie 2016, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Festivitatea de lansare a Rundei a XII – a de 6Granturi Mici pentru Tineri a Fondului pentru Tineri Ialoveni, cu semnarea acordurilor de colaborare şi înmînarea certificatelor de grant pentru implementarea celor 24 proiecte din 15 localităţi din raion.

 

        La eveniment ne-au onorat cu prezenţa sa, partenerii pentru dezvoltarea politicilor de tineret, personalităţi din administraţia raionului Ialoveni, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Fundaţia Est-Europeană din Moldova, care au desfăşurat un dialog constructiv cu tinerii ingenioşi, activi şi inteligenţi.

 

        În deschiderea festivităţii, domnul Anatolie DIMITRIU, Preşedintele Raionului Ialoveni, a exprimat un mesaj de felicitare pentru tinerii care se implică în dezvoltarea comunităţii şi implementează proiecte pentru a atrage resurse în localitate. De asemenea, domnul preşedinte a venit cu un îndemn către tinerii cu experienţă ca să înmulţim numărul proiectelor complementare, să promovăm aceste bune practici şi rezultate frumoase în toate localităţile raionului, prin organizarea atelierelor de instruire în elaborarea şi implementarea proiectelor. Tinerii sunt energici, optimişti, şi motivaţi pentru că suntem ,,Capitala Naţională a Tineretului 2016”.

 

      Cu entuziasm, domnul Pavel IANEŢ, Viceministrul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, a accentuat că, în raionul Ialoveni politicile de tineret se implementează foarte bine, cu tineri activi, implicaţi în acţiuni de voluntariat, ONG-uri şi proiecte. Anume parteneriatul durabil între APL şi societatea civilă mişcă lucrurile în direcţia dezvoltării. Domnul viceministru a îndemnat tinerii să împărtăşească experienţa lor cu tinerii din alte raioane prin a-i integra în acţiuni şi proiecte cu impact regional. Drept exemplu, 2demnitarul a enunţat priorităţile ministerului şi oportunităţile pentru tineri, precum Programul de Granturi pentru consolidarea Reţelei Consiliilor Raionale de Tineret, cu susţinerea financiară necesară pentru desfăşurarea acţiunilor regionale, dar şi Programul de Granturi al MTS pentru sectorul asociativ de tineret, care trebuie să implementeze proiecte în conformitate cu priorităţile Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Sectorului de Tineret 2020. Astfel investim în viitor, a subliniat Domnia Sa.

 

       În mesajul său de salut, domnul Tudor GRIGORIŢĂ, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni a subliniat că sunt necesare ateliere de instruire pentru tineri în crearea şi funcţionarea ONG-urilor, care vor atrage resurse pentru dezvoltarea comunităţii, astfel, ca pe viitor rundele de granturi ale Fondului pentru Tineri Ialoveni să cuprindă toate localităţile raionului, cu proiecte mici dar cu beneficii mari.1

 

     Prezentă la festivitate, doamna Valentina PLĂMĂDEALĂ, Viceprimarul oraşului Ialoveni a promis tinerilor susţinerea necesară în implementarea proiectelor şi că va facilita comunicarea cu autorităţile publice locale, ca să-şi aducă contribuţia la realizarea ideilor inovative ale tinerilor.

 

    Cu mîndrie, domnişoara Maria CODREANU, membră, Fondul pentru Tineri Ialoveni a venit cu un mesaj de susţinere din partea fondului şi a remarcat că în cele 11 runde de granturi mici pentru tineri s-au realizat 146 proiecte în 22 localităţi ale raionului. În cea de-a XII – a rundă de granturi, au solicitat finanţare 48 de grupuri de iniţiativă şi consilii locale de tineret, dar au obţinut suport 24 de proiecte din 15 comunităţi cu un buget de 105 000 lei.

 

            Pentru ca granturile oferite să demonstreze potenţialul uman al tinerilor, parteneriatul şi co-managementul consolidat al actorilor comunitari, oficialii prezenţi au înmînat acordurile de colaborare şi certificatele de grant celor 24 de grupuri de iniţiativă ale tinerilor, iar domnul Sergiu GURĂU, Preşedintele A. O. ,,Eco – Răzeni” a informat echipele în cadrul unui atelier de instruire despre procedurile de implementare a proiectelor, managementul financiar şi respectarea calendarului rundei, astfel, încît, proiectele care se vor realiza vor corespunde criteriilor:

 

 •  Inovaţie (o nouă abordare a activităţilor de tineret);3
 • Continuitate;
 • Impact asupra comunităţii, tinerilor;
 • Durabilitate;
 • Replicabilitate (practica poate fi implementată în alte localităţi);
 • Eficienţă;
 • Utilizarea raţională a resurselor (raportul cost-eficienţă);
 • Participare (implicarea cetăţenilor, ONG-urilor, mass-media, în procesul de promovare a acţiunilor de tineret).

Vă prezentăm finaliştii Rundei a XII – a a Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni.

 

 1. Consiliul Elevilor al L. T. ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni, Lider – Cristina Malai, pentru implementarea proiectului ,,Educaţie pentru cunoaşterea drepturilor copilului” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 4 000 lei;
 2. Consiliul Elevilor al L. T. Ruseştii Noi, lider – Mariana Manolachi, pentru implementarea proiectului: ,,Elevii bine dotaţi, devin profesionişti angajaţi” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 2 500 lei;
 3. 4Grupul de iniţiativă ,,Dans Art”, Bardar, lider – Ilie Laşcu, pentru implementarea proiectului: ,,Arta dansului – un component important în promovarea culturii” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 6 500 lei;
 4.  Grupul de iniţiativă ,,ImpAct”, Ialoveni, lider – Mihai Duca, pentru implementarea proiectului: ,,Tinerii cu impact” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 4 000 lei;
 5. Grupul de iniţiativă ,,Puzzle”, Costeşti, lider – Elena Bîrcă, pentru implementarea proiectului: ,,ECO – Excursie pentru Copiii Olimpici” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 000 lei;
 6. Grupul de iniţiativă ,,EcoVăsieni”, lider – Daniela Dabija, pentru implementarea proiectului: ,,Un rîu curat – un sat sănătos” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei;
 7. Grupul de iniţiativă ,,Colibri”, Costeşti, lider – Elena Mahu, pentru implementarea proiectului: ,,Expresie: ,,Satul meu – culoare pentru suflet” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei;
 8. Consiliul Local de Tineret Nimoreni, Lider – Nicolae Vutcariov, pentru implementarea proiectului ,,Tenis cu moldovenii” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei;
 9. Grupul de iniţiativă ,,Tinerii ECOool”, Mileştii Noi, Răzeni, lider – Parascovia Volchivschi, pentru implementarea proiectului: ,,Leagănul copilăriei” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 500 lei;
 10.  Grupul de iniţiativă ,,MacMillan's”, Răzeni, lider – Corina Alii, pentru implementarea proiectului ,,VeloHora” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei;
 11.  Consiliul Local de Tineret Ţipala, lider – Felicia Gheţiu, pentru implementarea proiectului ,,Camping: Nature – our friend” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 000 lei;
 12.  Consiliul Local de Tineret Costeşti, lider – Andrei Gheniţă, pentru implementarea proiectului: ,,Să păstrăm Costeşti-ul verde” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 6 000 lei;
 13.  Grupul de iniţiativă ,,Horeşti în acţiune”, Horeşti, lider – Zina Maşcauţan, pentru implementarea proiectului ,,Un colţ de paradis, într-un liceu de vis” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 2 000 lei;
 14.  Grupul de iniţiativă ,,Creativ”, Dănceni, lider – Victoria Butuc, pentru implementarea proiectului ,,Ornament din străbuni 5renăscut în sat la noi” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 500 lei;
 15.  Grupul de iniţiativă ,,EcoTerra”, Costeşti, lider – Doina Andronic, pentru implementarea proiectului ,,Mişcarea cu bicicleta – vis sau realitate” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei;
 16.  Grupul de iniţiativă ,,NAVI”, Puhoi, lider – Dorin Îndoitu, pentru implementarea proiectului ,,Camping. Ne distrăm şi ne formăm împreună” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 500 lei;
 17.  Grupul de iniţiativă ,,Tinerii sportivi”, Zîmbreni, lider – Alexandru Cojocaru, pentru implementarea proiectului ,,Un stadion modern” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 6 000 lei;
 18.  Grupul de iniţiativă ,,Ecologiştii”, Costeşti, lider – Cristina Mereacre, pentru implementarea proiectului ,,Înverzirea terenului de sport” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 000 lei;
 19.  Grupul de iniţiativă ,,Cheia succesului”, Puhoi, lider – Olesea Goreanu, pentru implementarea proiectului ,,Tînărul de azi – schimbarea de mîine” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 000 lei;
 20.  Grupul de iniţiativă ,,Viitorul”, Mileştii Mici, lider – Felicia Croitoru, pentru implementarea proiectului ,,Un pas spre un viitor sigur”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 2 500 lei;
 21.  Grupul de iniţiativă ,,Noi suntem viitorul”, Ialoveni, lider – Milena Chiruţa, pentru implementarea proiectului ,,Dansul – artă şi pasiune” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 000 lei;
 22.  Grupul de iniţiativă ,,Platforma Tinerilor”, Gangura, lider – Afanasii Mitev, pentru implementarea proiectului ,,Restaurarea şi amenajarea parcului memorial” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 6 000 lei;
 23.  Grupul de iniţiativă ,,Lion's Kingdom”, Răzeni, lider – Mihai Chianu, pentru implementarea proiectului ,,Let's do sport” au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei;
 24.  Grupul de iniţiativă ,,Fantastic Four”, Răzeni, lider – Cristina Popa, pentru implementarea proiectului: ,,EduCamp”  au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 2 000 lei.

În scopul stimulării activismului civic al tinerilor, promovării voluntariatului, Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” este implementat din anul 2010 de A. O. ,,Eco – Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, Fundaţia Est – Europeană din Moldova, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Tinerilor activi le dorim mult succes !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×