A.O. Alternativa anunță concurs pentru selectarea unei companii pentru servicii de construcție și reparație

 Asociația Obștească „Alternativa” implementează în perioada februarie 2016- noiembrie 2016 proiectul „Centrul tender-Web-Banner-1comunitar pentru bătrîni SPERANȚA”.

Acest proiect se realizează cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Pentru realizarea cu succes a acestui proiect, Asociația Obștească „Alternativa” planifică renovarea curentă a spațiului oferit de Primăria Costești și adaptarea lui la necesitățile individuale a bătrînilor și oferirea condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților pentru beneficiari, prin capacitarea centrului comunitar cu resurse și echipament necesar;

În acest scop, AO „Alternativa” va selecta o companie de construcții care va executa lucrările de renovare conform caietului de sarcini expus mai jos. Obiectiv Pentru buna desfăşurare a Proiectului, compania de construcții va executa lucrările de renovare conform indicațiilor din caietul de sarcini. Aspecte organizaţionale Contractantul va lucra sub supravegherea directă a managerului de proiect, Președinte al Asociației Obștească „Alternativa”.

Contractantul va participa la toate şedinţele legate de realizarea sarcinilor. Lucrările vor fi elaborate reieşind din cerinţele Asociației.

Durata contractului Contractantul va presta serviciile sus-menţionate începând cu 1 aprilie 2016 .

Data de predare a lucrărilor este stabilită orientativ pentru 1 iunie 2016. Contractul se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi .

Cerinţe faţă de aplicanţi Aplicanți pot fi companii de construcții rezidente în Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:

– Companie legal înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;

– Licență de activitate în domeniul construcții;

– Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul construcțiilor;

– Viabilitate financiară demonstrată;

– Echipă de implementare calificată Dosarul de participare trebuie să includă:

1. Descrierea companiei

2. Copia certificatului de înregistrare

3. Copia licenței de activitate

4. O scurtă lista cu cele mai reprezentative obiecte executate anterior, cu nume de referință și numere de telefon

5. Caietul de sarcini completat cu prețuri, termeni de garanție, termeni de executare și calitate materiale.

Compania selectată trebuie să fie gata să prezinte suplimentar un certificat de la Inspectoratul Fiscal cu privire la lipsa datoriilor la bugetul de stat și orice alte informații/documente adiționale solicitate de Asociație.

Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

– Termeni de executare a lucrărilor

– Termeni de garanție

– Costul lucrărilor, cu TVA

– Experienţa companiei.

Oferta trebuie trimisă în plic sigilat la următoarea adresa: AO „ Alternativa, str Ștefan cel Mare, satul Costești, raionul Ialoveni sau prin email la [email protected] cu nota „Tender companii de construcții”, până la data de 5 aprilie 2016 ora 16.00. Ofertele pot fi trimise prin poștă, prin email sau depuse personal. Cererile de informaţii privind acest concurs pot fi adresate în scris până la data de 29 martie 2016 la adresa de email [email protected] sau prin telefon la numărul 069512370. Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Caietul de sarcini, îl găsiți aici. Tender final

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×